Update AVA 2018

Heijmans N.V. maakt bekend dat de raad van commissarissen heeft besloten het voorstel onder agendapunt 6 ‘Remuneratie raad van commissarissen’ van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018 te halen.

6 april 2018, 16:02

De raad van commissarissen hecht aan een marktconforme remuneratie voor commissarissen, en is van mening dat het passend is de remuneratie, die sinds 2005 niet meer is aangepast, in lijn te brengen met de taken en verantwoordelijkheden die bij de huidige tijd horen. Uit feedback van aandeelhouders is naar voren gekomen dat verdere verduidelijking nodig is. De raad van commissarissen beraadt zich en zal hier in een volgende Algemene Vergadering op terug komen.

Klik hier voor de aangepaste agenda met toelichting.