Startschot voor minder files A12

11 juli 2014

Een ballet van kiepwagens werd gestart door minister Melanie Schultz-van Haegen en gedeputeerde Rogier van der Sande. Daarmee gaven ze het startsein voor de werkzaamheden aan de Parallelstructuur A12, waarmee de files rond knooppunt Gouwe worden verminderd.

Durf bij Provincie

De Provincie Zuid-Holland gunt als opdrachtgever meer verantwoordelijkheden aan de bouwer. In de ontwerpfase zijn veel vrijheden aan de markt gegeven, wat ons de kans gaf om ook een beter beheersbare oplossing uit te denken. Gert-Jan Vermeulen, concerndirecteur Civiel, complimenteerde bij de starthandeling gedeputeerde Van der Sande voor de getoonde durf.
“Dat het contract niet alleen bouwen maar ook onderhoud betreft maakt het voor Heijmans extra speciaal. We kunnen ons Heijmans Life Cycle Management optimaal toepassen en waarde creëren over de gehele levenscyclus. Dat leidt tot meer duurzame keuzes, zoals LED-verlichting. Wel duurder in aanschaf, maar minder onderhoudsgevoelig en dus ook minder verkeershinder door onderhoud.”

Minder gevaar, minder files

Knooppunt Gouwe is de plek waar automobilisten uit de richting Utrecht kiezen voor de A20 naar Rotterdam of verder de A12 volgen naar Den Haag en waar verkeer uit Gouda de snelweg op komt. Het wisselen van stroken is gevaarlijk en levert files op. Door de aanleg van de Parallelstructuur A12 rijdt verkeer vanuit Gouda pas na het knooppunt de A12 of A20 op. Daarvoor moet over de Gouwe worden gebouwd, wat maakt dat ook met het scheepvaartverkeer rekening moet worden gehouden. Het werk wordt eind 2016 opgeleverd, waarna Heijmans nog tien jaar het onderhoud verzorgt.