Start pilot BeSense sensorenconcept bij Aegon

Data-analyse door sensoren zorgt voor een efficiënte inrichting van duurzaam gebouwbeheer en resulteert in lagere kosten en meer comfort.

26 juli 2016

Heijmans, CSU, Ericsson en Clickey zijn gestart met hun pilot BeSense op het kantoor van Aegon in Den Haag. BeSense voorziet in data-analyse door sensoren en heeft tot doel een efficiënte inrichting van duurzaam gebouwbeheer. Sensoren gekoppeld aan een digitaal platform maken het gebouwgebruik inzichtelijk, wat leidt tot kostenefficiency en een hogere beleving en kwaliteit voor werknemers. De pilot eindigt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016.

Het vernieuwende sensorenconcept BeSense speelt in op de toenemende behoefte van gebouweigenaren aan het efficiënter inrichten van duurzaam gebouwbeheer door de integratie van techniek, data en dienstverlening binnen gebouwen. Flexwerken maakt de bezettingsgraad van gebouwen moeilijk meetbaar. BeSense levert feiten over het gebouwgebruik waar de bezettingsgraad en schoonmaakdienstverlening efficiënt op kan worden afgestemd.

---nfp-160266-02lowres.jpg

Thomas Thunnissen, projectleider namens Heijmans, bespreekt de werking en mogelijkheden van BeSense.

De pilot bij Aegon richt zich op het verkrijgen van informatie over betere bezetting en benutting van het gebouw en sensor based schoonmaak. De pilot bij Aegon omvat zestien sensoren op twaalf werkplekken, twee vergaderruimtes en twee toiletunits. Samen met Aegon wordt gewerkt aan de vertaalslag van data naar informatie.

Plug and play

BeSense genereert nauwkeurig op elkaar afgestemde en op feiten gebaseerde informatie. De functies stellen de eindgebruiker in staat optimaal te presteren. Door gebruik te maken van sensoren is BeSense een laagdrempelige, schaalbare oplossing met een eenvoudig ‘plug and play’ principe. Anonieme dataverzameling en veilig dataverkeer zijn gewaarborgd. Voorgeprogrammeerde queries signaleren waar en wanneer vervuiling optreedt zodat gerichter kan worden schoongemaakt.

Sensor Based Cleaning is onderdeel van zowel het innovatieprogramma 2Connect van CSU als van Heijmans Workspaces, dat streeft naar een werkomgeving die bijdraagt aan gezondheid, welzijn en productiviteit van gebruikers. BeSense levert tevens data over temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en lichtintensiteit van gebouwen.

Co-creatief innoveren

BeSense is een gezamenlijke ontwikkeling van Heijmans, CSU, Ericsson en Clickey waarbij hardware, software, kennis en praktijk slim zijn samengebracht. CSU, vaste schoonmaakleverancier van Aegon, levert kennis over de schoonmaak en regelgeving. Ericsson is in het BeSense project de service enablement partij die zorg draagt voor databeveiliging, datamanagement en het beschikbaar stellen van de geaggregeerde data.

20160720_heijmans_aegon_1769.jpg

De centrale hal van het Aegon kantoor in Den Haag.

Heijmans is als regiepartner betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie en levert, als onderhoud- en beheerpartner van Aegon, kennis over het totale gebruik van het gebouw. De sensoren zijn afkomstig van het bedrijf Clickey. Vanaf de start van de eerste ideevorming is Aegon onderdeel van het team. De gezamenlijke inzet leidt tot duurzame gebouwbeheeroplossingen en werknemers die zich prettiger voelen in hun werkomgeving.