Start onderhoud sluizencomplex Terneuzen

9 april 2015

Heijmans start in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf half april tot half oktober 2015 met een aantal werkzaamheden aan de Oost- en Westsluis in Terneuzen. Tijdens deze werkzaamheden worden de Oost- en Westsluis gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Werkzaamheden Oost- en Westsluis

De werkzaamheden aan de Oostsluis bestaan uit het wisselen van de deuren aan de binnen- en buitenzijde van de kolk met reserve deuren. De deuren uit de kolk worden geconserveerd en daarna opgeslagen als reserve set. Ook de cilinders zullen worden gedemonteerd voor revisie.

Tijdens de werkzaamheden aan de Oostsluis, worden tegelijkertijd werkzaamheden aan de Westsluis uitgevoerd. Begin juni wordt de tweede roldeur drooggezet om de looprails te vervangen. De wielen van de onderrolwagens zullen hierbij ook vervangen worden. Tevens worden er nieuwe drijframen geplaatst.

Diverse werkzaamheden

Verder vinden nog diverse kleine werkzaamheden plaats op het sluizenterrein, zoals het verwijderen van rails en het vervangen van bestrating. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans en veroorzaken geen overlast voor de (vaar)weggebruikers.

Prestatiecontract

Het onderhoud aan het sluizencomplex is onderdeel van een Meerjarig Onderhoudscontract wat Heijmans in december 2013 met Rijkswaterstaat heeft gesloten. Het Meerjarig Onderhoud betreft een prestatiecontract over een looptijd van 5 jaar.

Het prestatiecontract bestaat uit het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied Waterdistrict Westerschelde. De onderhoudstaken hebben betrekking op het onderhouden van civieltechnische objecten en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.