Start nieuwbouw mAb Plant Synthon

4 februari 2014

Vorige week gaf farmabedrijf Synthon het officiële startsein voor de realisatie van een nieuwe fabriek aan de Microweg in Nijmegen. In deze zogeheten mAb plant zal het bedrijf therapeutische monoklonale antilichamen gaan produceren. Sinds 2010 is dit voor Synthon de derde uitbreiding in Nijmegen, na het ‘Offices and Labs’-gebouw en het ADC-laboratorium. Heijmans Utiliteit draagt zorg voor de installaties en cleanroom van de nieuwe fabriek en BAM Utiliteitsbouw draagt zorg voor het bouwkundige deel.

Het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe fabriek vinden plaats volgens het zogenaamde transparantiemodel. Uitgangspunt is het voor gezamenlijke rekening ontwikkelen en bouwen volgens vooraf vastgestelde targets. Het uiteindelijke resultaat van het project is de resultante van de juiste beslissingen op het juiste moment voor de juiste prijs. Verspilling in tijd en geld wordt in het samenwerkingsmodel tot een minimum beperkt.

Ambiteuze planning

De realisatie kent een ambitieuze planning. Eind oktober 2014 vindt de oplevering plaats. Deze planning is haalbaar door het uitvoeringsproces en het ontwerpproces grotendeels parallel te laten verlopen. Kennis en kunde van alle partners is hierbij essentieel. Het gedetailleerd plannen van de afbouwactiviteiten, installatietechnische werkzaamheden en het bouwen van de cleanrooms zal gezamenlijk met alle partijen middels de Lean methode plaatsvinden. Dagelijks zal tijdens de uitvoering getoetst worden of het geheel loopt zoals gepland. Indien noodzakelijk zal er met korte lijnen in overleg met leanpartners gezocht worden naar corrigerende oplossingen. Alle innovaties en kostenbesparingen komen ten goede aan het project. Synthon is enthousiast over de mogelijkheden van dit samenwerkingsmodel en de behaalde resultaten.

De nieuwe monoklonaal fabriek maakt onderdeel uit van een masterplan. Dit plan is ontworpen door BroekBakema en door de gemeente Nijmegen als zeer positief ontvangen en beoordeeld. De inpassing in de omgeving, die in de toekomst een parkachtige uitstraling gaat krijgen, is ook terug te vinden in de groene daken die afgewerkt worden als toegankelijke daktuinen.

Synthon
Synthon
Synthon De monoklonaal fabriek in beeld