Start bouw Edith Stein College in Den Haag

10 juni 2014

Op dinsdag 10 juni sloeg Heijmans de eerste paal voor de bouw van het nieuwe Edith Stein College aan het Louis Couperusplein in Den Haag. Het officiële startsein werd gegeven door wethouder mevrouw Van Engelshoven. Totaal behelst de opgave een schoolgebouw van ruim 7.200 m2, waarvan 5.570 m2 nieuwbouw en 1.660 m2grootschalige renovatie en herbestemming van het bestaande gebouw. In deze Design & Build opgave is Heijmans verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de bouw van het schoolcomplex. Het schoolcomplex wordt naar verwachting in juli 2015 opgeleverd.

De start van de bouw volgt na de contractondertekening tussen Lucas Onderwijs en Heijmans in oktober 2013. Heijmans heeft samen met architect Atelier PRO, binnen de Design & Build opgave, inmiddels de complete ontwerpfase van schetsontwerp tot en met bouwaanvraag afgerond. Tot dusver loopt het traject voor de nieuwe school volgens planning. Heijmans won de opdracht na een niet-openbare Europese aanbesteding uit vijf partijen op basis van onder andere stedenbouwkundige inspanning, functionele kwaliteit en invulling van het thema ‘Frisse Scholen’.

Het Edith Stein College is een middelbare school voor MAVO, HAVO, VWO en ISK onderwijs. Uitdagend aan het ontwerp zijn de ondergrondse gymzaal, de verbinding tussen de oude kapel en de nieuwbouw, de installaties en de inpandige logistiek. Er is stevig ingezet op talentontwikkeling en ontmoeten in een omgeving waar veilig, vrij en met toenemend verantwoordelijkheidsbesef kan worden gestudeerd.

We zien de aandacht die nodig is voor duurzame onderwijshuisvesting. Maar kijken daarbij ook naar de maatschappelijke en economische context.

Eind 2013 verhuisde de school naar een tijdelijk onderkomen. Om de overgang van oud naar nieuw te markeren trokken docenten en leerlingen vanaf de tijdelijke locatie aan het Helena van Doeverenplantsoen in optocht naar de toekomstige nieuwbouwlocatie aan het Louis Couperusplein. De officiële start van de bouw door de wethouder werd omlijst door een rap, gezongen door de leerlingen, die symbool staat voor Louis Couperus, de leerlingen zelf en de school: traditioneel en degelijk, maar ook verfrissend en modern.