SPARK: Eerste crossover voor innovatie en technologie

4 februari 2014

Vandaag ondertekenen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Provincie Noord-Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool en Heijmans de samenwerkingsovereenkomst voor SPARK, dé crossover voor innovatie en technologie in de bouw. SPARK beoogt de kwaliteit van de gebouwde omgeving sterk te verhogen door producten te ontwikkelen die zorgen voor verbetering van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Alle vijf initiatiefnemers leveren een bijdrage door zich of op SPARK te vestigen, mensen en of middelen ter beschikking te stellen. SPARK komt op het terrein van Heijmans langs de Zuid-Willemsvaart en moet een broedplaats worden voor innovatie en technologie in de bouw.

SPARK is daarmee niet alleen een ontmoetings- en inspiratiecentrum, flexplekken en verschillende labs, maar vooral ook een netwerk van kennis en creativiteit. Concreet moet dat leiden tot productinnovaties en hoogstaande techniek. Dit bereikt SPARK door kenniscombinaties aan te gaan, testruimtes te bieden en potentiële gebruikers te linken aan de innovaties. De combinatie van praktijk, start-ups en toponderwijs maakt dit mogelijk.

Goede voorbeelden van SPARK-achtige innovaties zijn 3d print technologie en de toepassing hiervan in de bouw, decentrale energieopwekking in en rond gebouwen, gezondheid van gebouwen en een concept als Smart Highway. Ideeën en oplossingen die van grote invloed zijn op de gebouwde omgeving. Gezien deze ambitie heeft een aantal partijen, naast de vijf initiatiefnemers, toegezegd zich hier te zullen gaan vestigen. Dit zijn 16 promovendi van de TU/e en de Technology tak van Heijmans. Kwartiermaker Cassandra Vugts zal, onder toeziend oog van de SPARK bestuursvoorzitter Henk Kivits, sturing geven aan de uitvoering van de SPARK strategie, het werven van nieuwe deelnemers en het realiseren van de ruimtelijke ontwikkeling.

Kwartiermaker Cassandra Vugts: komende jaren gaan we de sector verder aanjagen om op een andere manier naar onze business te kijken.

Voor de TU/e is SPARK het bewijs dat het ook in de bouw mogelijk is om samen te werken tussen overheid, onderwijs, industrie en onderzoek en daaruit meerwaarde te creëren voor maatschappij, regio en stad. De fysieke plek in ’s-Hertogenbosch is daarvoor bij uitstek geschikt. Het past bovendien in het ‘Impulsprogramma’ om met ondernemers en organisaties wetenschappelijk onderzoek te doen naar innovatieve oplossingen op het gebied van energie, gezondheid, mobiliteit of materialen.

Bert van der Els, voorzitter raad van bestuur Heijmans en mede-initiatiefnemer van Spark is verheugd over de samenwerking tussen de partijen, en benadrukt dat hij weliswaar één van de initiatiefnemers is, maar SPARK niet nadrukkelijk aan Heijmans is voorbehouden:

‘De bouw is gebaat bij open innovatie en samenwerking tussen allerlei bedrijven en mensen. Zo ontstaat de beste kennis. En daar is de hele sector bij gebaat’.

Over SPARK

SPARK is dé cross-over voor vernieuwing in de gebouwde omgeving. De hele bouwketen is betrokken bij SPARK: van gebruiker tot bedenker tot ‘launching customers’. Met allen maar één doel: het sterk verbeteren van de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

Meer info:
sparkcampus.nl
facebook.com/sparkcampus
LinkedIn Groep SPARK