Soft skills besparen 15% in woningbouw

19 augustus 2015

De bouw wordt soft. En dat is goed, want daardoor gaan de kosten omlaag, dalen de foutenmarges zienderogen en verbetert de bouwproductie. Een mysterie hoe dat kan in een wereld van cijfers en processen? Nee. Bij Heijmans Huismerkwoningen en Wenswonenhuizen is het dagelijkse kost. Pim Ketelaars, manager concepten woningbouw bij Heijmans, bespreekt met Michiel Gersjes, directeur van Van Hees elektrotechniek, hoe het benoemen van zachte kanten tot ieders voordeel leidt.

Dingdong

Eerst moet Michiel de deurbel testen. Noem het beroepsdeformatie, het is een hele eenvoudige manier om het werk te beoordelen, vertelt hij: “Als de deurbel is gemonteerd, dan kan ik het elektrische systeem testen.” Eenzelfde handigheidje bracht hij ook in voor het licht. “Weet je waarom we een lamp in het huis hangen bij oplevering? Het is handig voor de bewoners, maar het is ook de meest eenvoudige manier om te testen of alles werkt. Uit het verleden weten we dat een monteur van ons werd gebeld omdat de elektriciteit niet zou werken. Die reed dan 250 kilometer naar het project, zag dat er een complete armatuur was gemonteerd, maar dat er geen lamp in was gedraaid. Bij oplevering een peertje indraaien voorkomt dat.”

heijmans-huismerk---pim-ketelaars---michiel-gersjes-(10).jpg

Links Michiel Gersjes, directeur van Van Hees elektrotechniek, in gesprek met Pim Ketelaars, manager concepten woningbouw bij Heijmans.

“Het is een dooddoener”, begint Pim bijna verontschuldigend, “Maar het zijn eigenlijk allemaal voor de hand liggende verbeteringen die wij bij de conceptuele bouw doorvoeren.” Na bijna twee jaar in een team met co-makers in plaats van ouderwetse leveranciers te werken, heeft het wel opgeleverd dat de kosten voor Heijmans Huismerk- en Wenswonenhuizen met meer dan 15% zijn teruggebracht. In een sector waar de marges marginaal zijn een gezonde vooruitgang. Co-makers hebben in het hele proces van Heijmans Huismerk en Heijmans Wenswonen een grotere dan gebruikelijke verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat ze expliciet bijdragen aan verbeteringen. Samen met de mensen van Heijmans zijn ze onderdeel van het productmatig benaderen van de woningbouw.

Doel van conceptueel bouwen is om tijd te besparen, faalkosten te reduceren en continu een hoge kwaliteit te halen. Door niet elk project als uniek te beschouwen, maar te zorgen dat kennis, kunde en ervaring steeds worden benut om een nieuw project beter te doen dan de vorige keer. Dat kan door het ontwerp- en bouwproces te standaardiseren. Daar waar nodig en mogelijk wordt ook met standaard onderdelen gewerkt. Toch is er voldoende ruimte om specifieke wensen te vervullen. Standaardisatie als basis voor maatwerk. Lees meer >>

Over elkaar praten

Productmatig denken vraagt iets dat ongebruikelijk is in de bouwsector: de schotten tussen disciplines weghalen. Michiel: “We maken al honderd jaar op dezelfde manier woningen en dat is in de bouw ingesleten in denkpatronen. Zoals we met Heijmans en de andere co-makers aan de Huismerkwoningen werken, maakt dat we gedwongen worden om te zien dat de onderlinge samenhang tussen al die disciplines veel groter is dan we dachten. We mogen niet alleen meepraten over andermans werk, we moeten er zelfs wat over durven zeggen.”

We mogen niet alleen meepraten over andermans werk, we moeten er zelfs wat over durven zeggen

Pim: “Bij de besprekingen die we hebben vraagt het van iedereen een open houding. Dat proberen we te stimuleren door steeds voor te houden hoe we samen beter kunnen worden.” Michiel: “Tijdens vergaderingen merk je dat niet iedereen altijd hetzelfde denkt. Toch gaan we daar wel vaak van uit. Juist daar actief op in gaan zorgt dat we werkelijk met elkaar voor dezelfde inspanningen gaan en hetzelfde bedoelen met termen.”

Wat mag je van een vriend verwachten?

Pim vergelijkt het met een relatie of vriendschap: “We vragen best veel van elkaar. We bespreken elkaars cijfers. Zou je dat in een vriendschap ook zo doen? Mag je van een vriend verwachten dat die jou zo maar 250 euro leent? Zo’n vergelijking maakt onze gesprekken duidelijker.” Michiel vult aan: “Verbeteren kun je alleen wanneer je elkaar vertrouwt. Alleen kun je het niet. Daarvoor moet je onbevangen in zo’n proces durven stappen.” “Wij hebben de overtuiging, en daarin moeten we onszelf wel nog constant corrigeren, dat Michiel meer verstand van elektrotechniek heeft dan wij”, zegt Pim, “Jarenlang was dat anders en bepaalden wij als opdrachtgever.”

Michiel: “Het levert ruimte op, want wij konden daardoor zorgen dat het standaard Huismerkhuis aantrekkelijker wordt door domotica toe te voegen. Dat verhoogt de waarde van een nieuwe woning.” Pim ziet die ruimte ook op grotere schaal: “90% van de basiswoning staat vast. We weten exact hoeveel tijd en geld zo’n huis kost. Dus kunnen we na gaan denken over de verbeteringen en specifieke klantwensen.”

heijmans-huismerk---pim-ketelaars---michiel-gersjes-(1).jpg

Alle nieuwe koopwoningen van Heijmans worden standaard voorzien van huisbesturing. Bewoners kunnen zo via tablet en smartphone hun huis nog meer naar eigen hand te zetten.

Ander gesprek

De aanpak zorgt voor een ander gesprek in de hele bouwketen, zo maken Michiel en Pim wel duidelijk. Michiel: “Ik wil dat Heijmans duizend van dit soort woningen per jaar maakt. Het zijn attractieve woningen voor een goede prijs. Mensen moeten uiteindelijk zeggen dat ze een Heijmanshuis willen hebben, daar geloof ik in.” Dat vraagt ook bij opdrachtgevers nog wel iets, verduidelijkt Pim: “Beleggers en corporaties moeten soms nog meer leren loslaten. Het gaat niet om het bepalen van waar een stopcontact zit of wat voor dakbedekking er op zit. Het gaat om een woonvraagstuk voor hun huurders dat ze willen oplossen en het Heijmans Huismerk helpt hen daarbij. Wij kunnen hen vertellen hoe dit huis over al die jaren mee gaat en wat het kost.”

Alhoewel nog niet klaar met het conceptueel bouwen bij Woningbouw, ziet Pim al meer kansen: “Waarom doen we zoiets niet ook voor kunstgrasvelden? Of voor geluidschermen, waar je dan verschillende types aanbiedt? Het kan zo veel opleveren.”