Sloop Groot Ziekengasthuis gestart

26 november 2014

Wethouder Geert Snijders heeft op 25 november de sloop van het voormalig hoofdgebouw van het Groot Ziekengasthuis in ‘s Hertogenbosch officieel in gang gezet. Met een kraanmachine nam hij de eerste hap uit de hoogbouw uit de jaren zestig en zeventig in het stadscentrum. Dit onder belangstelling van ruim honderd mensen die nauw betrokken zijn bij verleden, heden en toekomst van het GZG terrein: vertegenwoordigers van de gemeente, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, omwonenden, ondernemers en andere partners van vof GZG. De eerste steen die tijdens de handeling werd verwijderd, krijgt als onderdeel van een plaquette een permanente plaats op het GZG terrein.

DSC_8914-1200.jpg

Geheugensteen ter herinnering aan de verwijdering van de eerste steen. Beeld: Henk van Esch

Binnenstedelijke herontwikkeling

De herontwikkeling van het GZG terrein is een project van vof GZG, een samenwerkingsverband van AM Real Estate Development en Heijmans Vastgoed. Met de start van de sloop komt zichtbaar vaart in de transformatie van het GZG terrein. De sloop zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna het terrein wordt omgevormd tot een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied, dat integraal onderdeel wordt van de Bossche binnenstad. De rijksmonumentale gebouwen op het GZG terrein blijven behouden.

Op dit moment zijn circa 150 ondernemers, waaronder ontwerpers, kunstenaars, architecten en juristen, gevestigd op het terrein. Hierdoor is een creatieve, dynamische plek ontstaan waar de ondernemers met elkaar samenwerken en elkaar inspireren. Vof GZG heeft met deze innovatieve tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed vorig jaar de LEEGaward gewonnen. Op het deel van het ruim vijf hectare grote terrein dat nu gesloopt wordt, grenzend aan de Zuid Willemsvaart, de Tolbrugstraat en de Nieuwstraat, komen nieuwe woningen, winkels en verblijfsfuncties die één geheel gaan vormen met de aanwezige monumenten.

Niet afbreken, maar opbouwen

Tijdens de officiële sloophandeling werd gesproken door wethouder Geert Snijders, Cor-Jan van der Wal (namens Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Harwil de Jonge (Heijmans, vof GZG). 

Projectdirecteur Harwil de Jonge kenschetste de transformatie van het GZG terrein als volgt: “Van gal- en niersteen naar beton en baksteen. Eeuwenlang bezochten Bosschenaren enkel het inwendige van het GZG: de patiëntenkamers en poliklinieken. Alle buitenruimten waren niet toegankelijk. Over enkele jaren wel. Een spannende ingreep, omdat we aan de binnenstad publieke ruimte toevoegen. Afgeschermde stad wordt open stad.”

DSC_8894-1200.jpg

Van links naar rechts: Geert Snijders, Harwil de Jonge en Cor-Jan van der Wal. Beeld: Henk van Esch

Minimaliseren overlast tijdens de sloop

VSM Sloopwerken zal de sloop in opdracht van vof GZG uitvoeren. Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van Den Bosch, in het bijzonder de direct omwonenden, is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalig hoofdgebouw. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vindingrijke oplossing zwaar sloopafval per schip via de Zuid-Willemsvaart af te voeren. Hierdoor wordt de eventuele verkeershinder in het centrum door het afvoeren van sloopafval sterk beperkt. Alleen licht sloopafval zal per vrachtwagen worden weggebracht. Het puin wordt binnen het terrein op een veilige manier verzameld en afgevoerd.