Slimmer en beter samenwerken in BIM

Infrabouwers spreken dezelfde digitale taal 

25 mei 2020

Met een set afspraken over gegevensuitwisseling in digitaal bouwen zet de bouwsector opnieuw een stap naar verdere digitalisering. Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. BIM basis Infra is vandaag gelanceerd door de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend Nederland, het BIM Loket en een grote groep infrabouwers.

De bouw digitaliseert in hoog tempo. Belangrijk middel daarbij is het Bouw Informatie Model (BIM). Het BIM Is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk en wordt gebruikt door de partijen die bij het te realiseren bouwwerk betrokken zijn. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer(s) en installateur onderling informatie uit. Gegevens worden één keer ingevoerd en zijn voor alle betrokkenen beschikbaar.

In essentie vormt BIM een nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende partijen, waarbij het integraal beheren van informatie tijdens de complete levenscyclus van het bouwwerk centraal staat.

Meer weten over BIM Basis Infra?

Slimmere en betere samenwerking

Om beter en slimmer samen te werken en de digitalisering van de infrasector te versnellen, is het nodig dat alle betrokken partijen dezelfde taal spreken. Alleen dan kan de uitwisseling van digitale informatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden geoptimaliseerd.

Dankzij de BIM basis Infra beschikken opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur nu over een gemeenschappelijke taal, stelt Paulus Eckhardt van Ballast Nedam, kartrekker van deze ontwikkeling. “De BIM basis Infra is geen nieuwe standaard, maar een antwoord op de vraag: hoe wisselen we digitale informatie gestructureerd en eenduidig uit?”

GOWA Dijkversterking Heijmans Jaap Wierenga digitalisering.jpg

Met BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over bestandsnamen en type CAD-bestanden, maar ook welk geografische coördinatenstelsel je gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Daarnaast legden de bouwers vast welke informatie wordt toegevoegd aan 3D-modellen, zoals gebruikt materiaal (beton of asfalt).

Kracht van samenwerking

Heijmans is een van de bouwbedrijven die heeft bijgedragen aan de BIM basis Infra. Heijmans gelooft in de kracht van goede samenwerking op weg naar verdere digitalisering in de sector. Hierin is het van groot belang om zo veel mogelijk kennis te activeren en integraal de digitale uitdagingen te benaderen.

Jan-Albert Verveda, adviseur digitaal bouwen bij Heijmans: “Doordat we als uitvoerende partijen onze krachten bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts in digitalisering van het bouwproces. Zo kunnen we ons werk nog beter en slimmer doen, met minder risico’s en faalkosten tot gevolg. Een initiatief als de BIM basis Infra laat onze opdrachtgevers zien dat wij graag kijken hoe we ons werk verder kunnen verslimmen.”

ILS Utiliteit- en Woningbouw

Eerder bedachten utiliteits- en woningbouwers al een set afspraken voor uniforme gegevensuitwisseling binnen digitaal bouwen: BIM basis ILS. Daardoor geïnspireerd kwamen een aantal infrabouwers overeen om hetzelfde te doen: basisafspraken opstellen voor uitwisseling van eenduidige digitale informatie en de structuur van 3D-modellen. Op initiatief van de VIB en het BIM Loket zijn de krachten gebundeld door de BIM-specialisten van Ballast Nedam, BAM, BESIX, Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, Roelofs, TBI, Van Oord en VolkerWessels.

Aansluiten

De initiatiefnemers van BIM basis Infra spreken de verwachting uit dat een groeiend aantal partijen in de bouw zich zal aansluiten bij het initiatief om deze basisafspraken voor een 3D-model te hanteren. Het BIM Loket ondersteunt dit initiatief van harte. Alle relevante documenten zijn daarom via de website van het BIM Loket beschikbaar.