Resolute regelneven

Altijd alert in het Nationaal Militair Museum 

27 juli 2017

Al meer dan een miljoen mensen bezochten het Nationaal Militair Museum in Soest sinds de opening in 2014. Achter de schermen zorgen de servicemedewerkers van Heijmans Utiliteit ervoor dat alle systemen goed werken. Projectcoördinator Marco van Zuidam vertelt hoe je een drukbezocht museum in topconditie houdt.

Luid schreeuwend rent een groep kinderen door het Nationaal Militair Museum. Even verderop ruziet een kleuter met een touchscreen. Het ventje botviert zijn woede door met een gebalde vuist op het scherm te slaan. Zijn moeder komt snel tussenbeide en sust de ruzie.

“We moeten regelmatig een scherm vervangen. Dat hoort nou eenmaal bij een museum waar interactiviteit een grote rol speelt,” lacht Marco van Zuidam, terwijl hij het aangevallen scherm controleert. Het kleutervuistje veroorzaakte gelukkig geen schade. “De kwetsbare audiovisuele installaties, zoals dit scherm, beamers en tv-schermen bezorgen ons wel het meeste werk.” 

Uitgebreid takenpakket

Naast Marco bestaat het Heijmans-team in Soest uit drie ervaren technisch specialisten, een contractmanager en een projectleider die verantwoordelijk is voor alle evenementen. “Ons kantoor zit hier in het museum. We zijn een hechte club. Hebben we te veel werk, dan schakelen we de hulp in van servicemedewerkers uit Apeldoorn. Door het jaar heen werken we met ruim 130 onderaannemers.”

Marco en zijn collega’s zijn sinds 2014 verantwoordelijk voor het onderhoud van alle elektrotechnische-, (werktuig)bouwkundige en audiovisuele installaties. Tevens beheren ze infrastructuur en ecosysteem rondom het museumgebouw. Samen met partners AAFM en Vermaat organiseren ze ook events.

Grote en kleine vragen

“We hebben een DBFMO -contract met het Ministerie van Defensie. De Koninklijke Stichting Defensiemusea is de gebruiker van het pand,” vervolgt Marco. “Zowel de stichting als defensie kan bij ons terecht met vragen. Dat varieert van storingen oplossen en het leveren van tijdelijke elektra-aansluitingen voor een expositie, tot het gladtrekken van de tankarena. Grotere verzoeken, zoals het aanpassen van de restaurantentree of extra werkplekken leveren, vragen om een contractwijziging.”

Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Indien de opdrachtnemer tevens verantwoordelijk is voor de exploitatie dan is er ook sprake van een O.

Het NMM is zes dagen per week geopend, dus maandag is de onderhoudsdag voor het Heijmans-team. Marco: “Dan staan er meestal acht verschillende busjes voor de deur, van bedrijven die samen met ons het onderhoud doen. In de vakanties is het museum zeven dagen per week open. In de zomervakantie betekent het dat we ruim tweeëneenhalve maand geen dag hebben dat het museum dicht is. Dan werken we vroeg in de ochtend of ’s avonds.”

Marco van Zuidam Utiliteit Services NMM fotograaf Maikel Samuels 3.jpg

Lange termijn

Het contract loopt nog 23 jaar. Daarom kijkt het team van Marco altijd vooruit. “Stel, we krijgen de vraag of we op kantoor bij elk bureau nieuwe prullenbakken willen plaatsen. Dat kan zomaar 15.000 euro kosten. Denk je: ‘Wat duur?’ Je vergeet dat je ook na moet denken over hoeveel vuilniszakken je gaat gebruiken? Wat de kosten voor de afvalverwerking zijn. Of wat het kost om al die prullenbakken dagelijks te legen. Bij het toevoegen van een lamp, beamer of tv-scherm geldt dit ook. Deze kleine dingen maken het beheer zo complex.”

Maandelijks budget

Per maand krijgt de club van Marco een vergoeding voor beheer en exploitatie. Als een bepaalde ruimte in het museum voor een vastgestelde periode niet voldoet aan de afspraken, houdt Defensie een bedrag in op de vergoeding.

Marco geeft een voorbeeld: “Als een deel van de verlichting uitvalt in een expositieruimte, hebben we twee uur om het probleem op te lossen. Doen we er langer over, dan begint de teller te lopen. Hoe eerder we het fixen, hoe lager de boete. Laatst lag het ticketsysteem eruit. Dan ga je eerst resetten. Bleek een landelijk storing op het netwerk van de leverancier. Was niet onze schuld, maar we zijn wel verantwoordelijk. De hersteltijd van zes minuten hebben we niet gehaald.”

Marco van Zuidam Utiliteit Services NMM fotograaf Maikel Samuels 1.jpg

Uurtje eerder beginnen

“De motor van onze club draait op volle toeren en is goed gesmeerd. We hebben hier geen negen tot vijf mentaliteit. Sterker nog, dat is simpelweg onmogelijk. In ons team is het niet vreemd elkaar ’s avonds te bellen om een probleem in het museum te melden. Als de nood aan de man is fixen we het dezelfde avond, zo niet dan beginnen we de volgende dag een uurtje eerder.

Het komt voor dat we midden in de nacht aan iets moeten werken, omdat anders cruciale delen van het museum niet beschikbaar zijn, zoals aan de hoofdverdeelkasten van de elektra. Maar niemand vindt een nachtdienst een probleem.”

Marco van Zuidam Utiliteit Services NMM fotograaf Maikel Samuels 6.jpg

Ecologie

Het contract gaat verder dan alleen het onderhoud en beheer van het pand. “Laatst kregen we het verzoek om een extra tribune te bouwen op het herdenkingsplein. In zo’n geval schakelen we de hulp in van Heijmans Infra”, legt Marco uit. Het Heijmans-serviceteam is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied rondom het museum.

“Dat ecosysteem moet eveneens aan bepaalde eisen voldoen. Jaarlijks checkt een onafhankelijke ecoloog de staat van de natuur. Om de zes jaar voeren we een grote totaalinventarisatie uit. Dan tellen we onder andere alle diersoorten op het terrein. Over 25 jaar moeten we aan de vooraf gestelde natuurwaarde voldoen. Momenteel gaat het erg goed met de ecologische ontwikkeling!”

Sluipschutters

“Je maakt hier echt van alles mee. In 2015 waren we gastheer van een conferentie voor internationale vertegenwoordigers van krijgsmachten. Buiten stond een enorme tent die bijna zo groot was als het museum. Het omliggende terrein werd voor twee dagen weer militair terrein. Elke auto werd bij de poort gecontroleerd, er liepen militaire patrouilles over het terrein en er lagen sluipschutters in de bosjes.”

“Als projectcoördinator ben je het manusje-van-alles. Het ene moment start je een verbouwing op, daarna bespreek je de ontwikkeling van de bomen buiten op het terrein en je sluit de dag af met een bespreking over de inkoop van onderhoud. Juist de afwisseling maakt deze baan zo gaaf!”

Marco van Zuidam Utiliteit Services NMM fotograaf Maikel Samuels 7.jpg