Project Centrale Watergang Waarderpolder voor Heijmans

22 juni 2017

Heijmans gaat in opdracht van de gemeente Haarlem het project Centrale Watergang Waarderpolder realiseren. Het project omvat onder andere het aanleggen van een ca.1300 meter lange watergang, het maken van een tweetal boringen over een lengte van 60 en 110 meter (elk met een diameter van 1 meter) en het aanbrengen van een achttal duikers.

Naast bovengenoemde werkzaamheden zal Heijmans ook alle werkzaamheden verrichten voor het aanleggen en verwijderen van de benodigde riolering, de coördinatie verzorgen voor het verleggen van de benodigde kabels en leidingen, het herplanten van ca. 77 bomen en planten van ca. 63 nieuwe bomen met alle bijbehorende aanpassingen in de openbare infrastructuur.

Met de aanleg van de watergang wil de gemeente Haarlem bijdragen aan een duurzame en aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte in de Waarderpolder. Na het aannemen van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud van de gemeente Haarlem, is dit project opnieuw een mooie opsteker voor de regio West (Assendelft).

Update

Op 15 juni 2018 werd de komst van de watergang feestelijk gevierd. 

Klik hier voor meer informatie.