Praktijktest energieopwekkend geluidsscherm van start

18 juni 2015

In ’s-Hertogenbosch is het startsein gegeven voor een praktijktest met energieopwekkende geluidsschermen (SONOB). Gedurende een jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met zonnecellen die zijn geïntegreerd in geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke praktijktest - op ware grootte - met uiteenlopende soorten zonnecellen en -panelen plaatsvindt.

De praktijktest van het SONOB-project (Solar Noise Barriers) geeft beter inzicht in de hoeveelheid elektriciteit die semi-transparante geluidsschermen opwekken onder verschillende omstandigheden. De resultaten worden gebruikt om toekomstige toepassing, en de economische en technische haalbaarheid van energieopwekkende geluidsschermen in kaart te brengen. Het project levert een bijdrage aan verdere doorontwikkeling van energieopwekkende geluidsschermen en het op grote schaal kunnen plaatsen ervan in de openbare ruimte. Op dit moment staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs de Nederlandse spoor- en snelwegen.

Over de praktijktest

De twee geluidsschermen die in de praktijktest worden gebruikt zijn ieder 5 meter breed en 4,5 meter hoog en bevatten verschillende zonnecellen- en panelen. Ook praktische zaken zoals vandalismebestendigheid en onderhoud maken onderdeel uit van de test. Door de test in de openbare ruimte uit te voeren, wordt de ontwikkeling versneld en levert deze waardevolle resultaten op die niet verkregen kunnen worden in een laboratorium.

De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat 1 kilometer aan energieopwekkende geluidsschermen genoeg elektriciteit opwekken om 50 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien, of om een elektrische auto 900.000 kilometer te laten rijden.

Het SONOB-project wordt uitgevoerd door Heijmans, TU/e, Van Campen Industries, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Willemspoort, SPARK campus, het Ministerie van Economische Zaken en Scheuten.

Stijn Verkuilen, SONOB-projectleider van Heijmans:

"In Nederland staan genoeg geluidsschermen en de benodigde zonneceltechnologie is ook beschikbaar. Onze praktijktest is een eenvoudige optelsom, waarin we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonneceltechnologie op robuuste en esthetische wijze te integreren in geluidsschermen. Heijmans zet in op innovatie. Het betekent dat we vaker innovatieve projecten starten én samenwerkingen aangaan met andere partijen, binnen en buiten onze sector. Daar is SONOB een voorbeeld van."

Michael Debije, TU/e-onderzoeker:

"In het oog springend zijn vooral de gekleurde, doorzichtige panelen. Dit betreft een geheel nieuw type energiebron, ontwikkeld aan de TU Eindhoven. Deze zogeheten ‘luminescent solar concentrators’ (LSC) vangen het licht en leiden dat naar de zijkant van het paneel. Daar landt het licht in geconcentreerde vorm op een traditionele zonnecel. De LSC is met zijn kleuren veel mooier om te zien, wat een voordeel is voor toepassing in de gebouwde omgeving. Bovendien is het materiaal goedkoop, je kan het uitvoeren in elke kleur, het is stevig en de LSC’s werken ook wanneer het bewolkt is. Het heeft enorme potentie."

Arnaud de Jong, CEO Airbus Defence and Space Netherlands:

"Net zoals in de ruimte speelt ook hier de vraag naar maximale energieopbrengst, onder extreme omstandigheden. SONOB is een mooi voorbeeld van hoe ruimtevaarttechnologie in een andere sector kan bijdragen aan een innovatieve oplossing."

IMG_0558.jpg

Onthulling van de SONOB testlocatie in Den Bosch door alle partners.

Wiep Folkerts, directeur SEAC:

"De Nederlandse ambities voor duurzame energie vereisen een brede kijk op integratie van zonne-energie in de gebouwde omgeving. Alleen daken is niet genoeg. Ook geluidsschermen, stortplaatsen en zelfs wegdek komen in aanmerking. SEAC hanteert hierbij een aanpak waarin techniek gecombineerd wordt met economische analyse en samenwerking in de keten."

Rob van Kemenade, commercieel directeur Van Campen Industries:

"Het unieke aan deze Solar Noise Barriers is dat ze zijn gebaseerd op de modulaire geluidsschermen van Rijkwaterstaat, hierdoor zijn ze direct toepasbaar voor nieuwe projecten en uitwisselbaar met bestaande geluidsschermen. Deze unieke samenwerking van verschillende partijen laat zien dat innoveren in de gebouwde omgeving leidt tot snelle resultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk."

SONOB
SONOB
SONOB Start praktijktest