Parkeergarage St.-Jan geopend

21 juli 2015

Het centrum van ’s-Hertogenbosch is 1.040 parkeerplaatsen rijker met de opening van Parkeergarage St.-Jan aan de Hekellaan. Zeer bijzondere parkeerplaatsen, want naast de ondergrondse garage is het hele gebied aan de zuidzijde van het centrum opgeknapt. De oude stadsmuur is weer in beeld, de stadsgracht terug van weggeweest en de Casinotuin heeft een metamorfose ondergaan. Het resultaat van ruim twee jaar nauw samenwerken tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch als opdrachtgever en opdrachtnemer Heijmans.

Unaniem positief

Hoewel destijds begonnen als een bewogen project, zijn inmiddels de meningen eensluidend positief. Omwonenden, opdrachtgever en de mensen die er zelf aan hebben gewerkt, reageren allen trots op wat er nu staat. De 14 meter diepe betonnen bak waarin de drielaagse garage huist, is prachtig weggewerkt. Aan de voet van de stadsmuur, onder de teruggebrachte gracht kunnen bezoekers van het stadshart nu hun auto kwijt. Bovenop een rustiek park en een verbinding tussen garage en binnenstad waarbij je letterlijk door de geschiedenis loopt.

De Parkeergarage St. Jan is door de EPA, de instantie die parkeergarages in Europa beoordeelt, beloond met een zogenoemde European Gold Standard Parking Award. De St.-Jan is daarmee de eerste parkeergarage in Nederland met deze hoogst haalbare waardering. 

Raoul Beckers, projectleider gemeente 's-Hertogenbosch:

“Vanaf het begin af aan hebben we ons gericht op de te behalen kwaliteit en die focus hebben we vastgehouden tot het eind van het project. Een mooie ervaring hierin is dat we, door goed samen te werken en open te communiceren, het voor elkaar hebben gekregen dat niet alleen wijzelf maar ook de omgeving trots is op het behaalde resultaat. Het is écht een project van iedereen geworden en ja, het is echt een uitzonderlijk mooie entree voor onze historische binnenstad geworden die uitnodigt voor een bezoek.”

Frans Viveen, projectleider Heijmans:

"Het afscheid nemen van een traditioneel bouwproces was een belangrijke sleutel tot succes. Normaal gesproken maakt de werkvoorbereider een planning voor het project. Hier hebben we het zogenoemde Lean plannen toegepast en dat werkt anders. De mensen die het werk zelf gaan uitvoeren, de voormannen van de werkploegen, maken de planning met elkaar. Ze committeren zich aan de werkzaamheden, want ze hebben het zelf gepland. Het leereffect in het team zie je gedurende het bouwproces groeien. De tweede keer worden er al gelijk minder fouten gemaakt en de derde, vierde, vijfde keer gaat het gewoon foutloos.”

HeijmansFacts-ParkeergarageStJan-infographic-2000.png

Download infographic