Overheid besluit vervolg project Zuidasdok opnieuw aan te besteden

27 maart 2020, 07:30

De bestuurlijke opdrachtgevers (de minister van Infrastructuur & Waterstaat en wethouders van de gemeente Amsterdam) hebben besloten om voor de verdere uitvoering van het project Zuidasdok een andere insteek te kiezen en gaan het vervolg van het project opnieuw, in deelpakketten, aanbesteden. 

Zuidplus (Hochtief, Fluor en Heijmans) zal de eerder overeengekomen werkzaamheden, zoals het definitief ontwerp voor het OV-knooppunt Station Amsterdam Zuid en de geplande buitendienststellingen, afronden conform gemaakte afspraken.

Door de grote complexiteit van het project is door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project in werkpakketten uit te voeren. Door deze nieuwe insteek, aanpassingen in het samenwerkingsmodel, contractvorm en risicoverdeling is vanuit juridisch oogpunt sprake van een wezenlijke wijziging. Daarom zal er opnieuw aanbesteed moeten worden. Zuidplus zal de komende periode in goede samenwerking met de opdrachtgevers overleg hebben over verdere afhandeling van de projectwerkzaamheden en de minnelijke beëindiging van het contract.

Ton Hillen Jaarverslag 3.jpg

Ton Hillen, CEO Heijmans: “We zijn blij dat er duidelijkheid komt over de toekomst van het project Zuidasdok. Het opknippen van het project in deelpakketten maakt het project beter beheersbaar. Gezien onze kennis en expertise, zullen we in de toekomst zeker meedingen naar een aantal van deze deelpakketten. Samen met de andere betrokken partijen zullen we het contract gezamenlijk minnelijk afhandelen. De financiële afwikkeling van het project zal naar verwachting geen negatieve impact hebben op de financiële resultaten van Heijmans.”

Over Zuidasdok

Project Zuidasdok is een project dat voorziet in de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10, plus de uitbreiding van het OV knooppunt en NS-station bij de Zuidas in Amsterdam.