Overeenkomst AMC en Heijmans definitief

7 mei 2019

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en Heijmans hebben gistermiddag de definitieve overeenkomst getekend voor de renovatie van de beddentorens F en G van het ziekenhuis. 

De verpleegafdelingen en werkplekken die zich hier bevinden worden ingrijpend gerenoveerd om ze meer toekomstgericht te maken. De opdracht (engineer- en construct) die in januari al voorlopig gegund werd, heeft een waarde van € 68,5 miljoen. De bouwwerkzaamheden starten eind dit jaar.

Vreugdevol moment

Frida van den Maagdenberg (lid RvB van AMC) sprak van ‘een vreugdevol moment voor het AMC’. “Hiermee maken we dit pand zowel inhoudelijk als functioneel gereed voor de komende veertig jaar”, aldus Van den Maagdenberg.

AMC_06_05_2019_By_Roos_Pierson_11.JPG

Heijmans CEO Ton Hillen en Frida van den Maagdenberg (lid RvB van AMC) schudden elkaar de hand.

Ton Hillen (CEO Heijmans) liet weten trots te zijn op de opdracht van het AMC. “Ruim een half jaar is er intensief met elkaar samengewerkt en hebben we elkaar beter leren kennen”, blikte hij terug op de concretiseringsfase van de aanbestedingsprocedure. “We zijn ons ervan bewust dat we werken boven logistieke gebieden waar patiënten, bezoekers en medewerkers zich bevinden. De doorgang van activiteiten van het ziekenhuis, veiligheid en het beperken van hinder zijn hierbij van groot belang. Een goede samenwerking maakt het verschil”, aldus Hillen, die aangaf blij te zijn met de goede verstandhouding met AMC.

AMC_06_05_2019_By_Roos_Pierson_10.JPG

Ook Emile Spek (directeur Directoraat Huisvesting & Techniek van het AMC) sprak zijn grote vertrouwen uit in de samenwerking met Heijmans. “Bouwen is teamsport, dat doe je samen”, aldus Spek. “Jullie hebben je bijzonder goed in dit project verdiept en alle mogelijkheden maximaal aangegrepen. Chapeau.”

Modernisering beddentorens

De renovatie van de F- en G-torens op locatie AMC is noodzakelijk vanwege functionele en technische verouderingen en vanwege de schuifbewegingen die voortvloeien uit de bestuurlijke fusie van het AMC en VUmc tot Amsterdam UMC. Met name de verpleegafdelingen in de beddentorens F en G komen voor modernisering in aanmerking.

Complexe opgave

Deze renovatie is voor locatie AMC een complexe opgave, omdat de afdelingen die op dat moment niet gerenoveerd worden, volledig in gebruik blijven. Om de verpleegafdelingen en de stafverdiepingen ook tijdens de bouw optimaal te kunnen laten functioneren is een slim schuifplan ontwikkeld, waarbij verpleegafdelingen als werkende eenheden verhuisd worden om zo ruimte te maken voor de renovatie.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een modulair beddenkamerconcept. Hierbij is gekeken naar onderdelen die buiten de bouwplaats om gerealiseerd kunnen worden, zoals installaties in gangzones en patiëntenkamers. Dit zorgt ervoor dat er minder mensen op de bouw aanwezig hoeven te zijn en werkzaamheden parallel aan elkaar uitgevoerd kunnen worden. Deze aanpak draagt bij aan overlastbeperking maar ook het verkorten van de bouwtijd.

Mix van beddenkamers

Het AMC kiest voor een mix van één- en tweebeddenkamers waardoor patiënten afhankelijk van hun situatie een eigen kamer of juist een gedeelde kamer toegewezen kunnen krijgen. Hiermee speelt het AMC in op de wens van patiënten voor sociaal contact in het herstelproces. De staf- en verpleegafdelingen van de beddentorens hebben een bruto vloeroppervlak van 27.000 m2, de gevelrenovatie beslaat circa 2.900 m2. De oplevering staat eind 2024 gepland.

Credits headerfoto: Mark van den Brink | overige foto's: Roos Pierson