Ondertekening contract A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord

29 augustus 2014, 17:42

Heijmans A12 gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en Grijsoord verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Ook het onderhoud van de A12 tussen Veenendaal, Ede en Grijsoord tot 2032 is onderdeel van de opdracht. Het contract hiervoor is op 29 augustus 2014 getekend.

070-1200.jpg

Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat (r) en Martien Heijmans (l) ondertekenen het contract

De verbreding van de A12 is een integrale opdracht (DBFM - Design Build Finance Maintain) waarbij diverse wegenbouw en civieltechnische disciplines samenwerken. De weg kruist het spoor tussen Utrecht en Arnhem. Het vernieuwen en verbreden van viaducten en een nieuwe onderdoorgang is onderdeel van de opdracht. Het traject is 18 kilometer lang en loopt tussen Ede en Grijsoord door het natuurgebied van de Veluwe. De opdracht is gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij ecologische inbedding en hinderbeperking voor de omgeving, het spoor en de weggebruiker de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Ecologische inbedding

De aanbieding van Heijmans is onder meer tot stand gekomen in samenwerking met EcoGroen, H+N+S Landschapsarchitecten, RAVON en de Zoogdiervereniging. Heijmans geeft daarmee invulling aan landschappelijke inpassing en ecologische inbedding op een manier die verder kijkt dan de A12 verbinding alleen. Omvorming van leefgebieden voor specifieke diergroepen, de aanleg van faunpassages en extra ecologische verbindingen over en naast het spoor zijn onderdeel van deze aanpak.

Overzicht projectgebied met landschappelijke inpassing en ecologische inbedding

Minimale verkeershinder

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar het beperken van de verkeershinder. Door aanpassingen in knooppunt Grijsoord als eerste aan te pakken, een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen wil Heijmans een goede doorstroming van het wegverkeer waarborgen. Ook het spoor wordt zo min mogelijk belast, door alleen te werken tijdens treinvrije nachtvensters.

De werkzaamheden starten begin 2015, de wegverbreding is eind 2016 gereed. Vanaf dan loopt het onderhoudscontract tot einde zomer 2032.