Omwisselverhouding keuzedividend 2013

9 mei 2014

Tijdens de op 16 april 2014 gehouden aandeelhoudersvergadering van Heijmans N.V. werd het voorstel van de raad van bestuur van Heijmans N.V. goedgekeurd om een dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen. Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,15 per gewoon (certificaat van) aandeel. De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 86.

Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 7, 8 en 9 mei 2014, zijnde € 13,0344. Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Circa 46 % van het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 102.998 nieuwe (certificaten van) aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone (certificaten van) aandelen uitkomt op 19.460.880 (19.357.882* + 102.998), zijnde circa + 0,5%.

De uitkering in (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone (certificaten van) aandelen door verwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 16 mei 2014 geschieden.

*Inclusief de op 28 april 2014 uitgegeven (certificaten van) aandelen in het kader van het Bonus Investment Share Management Plan (zie pagina 88 Jaarverslag Heijmans 2013)