Omwisselverhouding keuzedividend 2012

7 mei 2013

Tijdens de op 17 april 2013 gehouden aandeelhoudersvergadering van Heijmans N.V. werd het voorstel van de raad van bestuur van Heijmans N.V. goedgekeurd om een dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen. Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,25 per gewoon (certificaat van) aandeel.
De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 28.
Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 3, 6 en 7 mei 2013, zijnde € 7,1115.
Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Circa 42% van het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 261.401 nieuwe (certificaten van) aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone (certificaten van) aandelen uitkomt op 17.589.738 (17.328.337 + 261.401), zijnde circa + 1,5 %. De uitkering in (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone (certificaten van) aandelen door verwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 15 mei 2013 geschieden.