Noordelijke Rondweg Breda wordt aangepakt

16 augustus 2016

De Noordelijke Rondweg is één van de belangrijkste verkeersaders van Breda. En er komt steeds meer verkeer. Om de doorstroming te verbeteren wordt de weg verbreed ter hoogte van de kruising Backer en Ruebweg - Emerparklaan. De Backer en Ruebweg krijgt een derde rijbaan voor doorgaand verkeer. De Emerparklaan krijgt een extra rijbaan om af te slaan naar de A16. Heijmans voert diverse wegwerkzaamheden uit gedurende de bouwvakvakantie, tot en met begin september.

De werkzaamheden, waaronder het verplaatsen van de openbare verlichting, het vervangen van verkeersregelinstallaties, de verbreding van de wegen en het verbeteren van de fietstunnels onder de weg, worden in twee fases uitgevoerd. Om het verkeer op een efficiënte manier te stroomlijnen wordt het 2-0 systeem toegepast: 2 rijstroken verleggen en nul rijstroken op de oude plek gebruiken.

Rondweg-Breda-2.JPG

De nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht in de richting van de A16.

2-0 systeem

Tijdens de eerste fase wordt het verkeer tussen de kruispunten via twee doorsteken in de middenberm naar de tegenoverliggende rijbaan geleid. Op deze manier rijdt er geen verkeer meer op de noordelijke rijbaan en dat geeft de mogelijkheid om met groot materieel aan het werk te gaan.

In fase 2 wordt het verkeer tussen de kruising Backer en Ruebweg – Steenakker en de kruising Backer en Ruebweg – Spinveld wederom via twee doorsteken in de middenberm naar de andere rijbaan geleid. Het verkeer rijdt dan al over de nieuwe noordelijk rijbaan.

Hoofdbeeld: CC-BY Emer