Jaarcijfers 2018: positief resultaat over gehele linie

Alle bedrijfsstromen leveren een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat

21 februari 2019, 07:21

Kernpunten

  • Alle bedrijfsstromen dragen bij aan positief resultaat;
  • Omzet gegroeid met 13% naar € 1.579 miljoen;
  • Onderliggende EBITDA met 43% toegenomen tot € 43 miljoen;
  • Netto resultaat 2018 € 20 miljoen (2017: € 9 miljoen negatief
    excl. beëindigde activiteiten*);
  • Orderportefeuille blijft met circa € 2 miljard op goed niveau;
  • Solvabiliteit 25% (27% vóór IFRS15);
  • Het aantal verkochte woningen bedraagt 2.237.

Kerncijfers *

in € mln.

H2 2018 H2 2017 2018 2017
Omzet 799 756 1.579 1.402
Onderliggende EBITDA** 23 21 43 30
Netto resultaat*** 12 0 20 20
Resultaat per aandeel (€)*** 0,57 0,00 0,96 0,91
Orderportefeuille 2.014 1.898 2.014 1.898
Netto schuld / (netto kas) -31 -14 -31 -14
Aantal FTE 4.524 4.442 4.524 4.442

* Resultaat beëindigde activiteiten 2017: € 29 miljoen, dit is inclusief de eenmalige boekwinst verkoop buitenlanden van € 31 miljoen.

**/*** zie pagina 9 van dit persbericht

Ton Hillen, CEO Heijmans:

Ton Hillen Jaarverslag 3.jpg

“Voor het eerst sinds een aantal jaren leveren alle bedrijfsstromen een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De grote vraag naar woningen vertaalde zich in een sterke winstverbetering voor onze vastgoed- en woningbouwactiviteiten. Om ook in de toekomst aan de grote woningbehoefte te kunnen blijven voldoen, is er landelijke regie nodig en daarbij moeten nieuwe ontwikkellocaties binnen- en buitenstedelijk worden aangewezen. Bij onze utilitaire activiteiten kunnen we concluderen dat de ingezette koerswijziging haar vruchten begint af te werpen. Het selectieve aannamebeleid, in combinatie met een aantrekkende markt, leidt tot groei bij een beheersbaar risicoprofiel. Bij Infra ontwikkelde het merendeel van de activiteiten zich volgens verwachting.

Voorspelbaarheid van projecten en een selectief aannamebeleid blijven echter van het grootste belang en daar zetten we ook in 2019 vol op in. Voor een gezonde infrasector met succesvolle projecten is een evenwichtigere verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nodig, waarover we op diverse fronten in gesprek zijn.”

Ontwikkelingen per segment

Vastgoed

Vastgoed ontwikkelde zich positief in 2018 en wist zijn positie in de woningmarkt te versterken, zowel in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling als in ontwikkeling aan de randen van steden en buitengebieden. Dit vertaalde zich in een verdere toename van omzet en resultaat. De omzet van Vastgoed steeg naar € 503 miljoen (2017: € 391 miljoen), de onderliggende EBITDA kwam uit op € 28 miljoen (2017: € 20 miljoen). Naast een aanzienlijke nieuwbouwopgave zien we ook een steeds grotere opgave in de transformatie van verouderde buurten in steden. Het uitblijven van voldoende nieuwe ontwikkellocaties, stijgende kosten en beschikbaarheid van resources leidde ertoe dat het aanbod in de woningmarkt achterblijft bij de enorme vraag en dat betaalbaarheid van woningen verder onder druk komt te staan. Heijmans heeft in totaal 2.237 woningen verkocht (in 2017: 2.192 woningen), waarvan iets meer dan de helft aan particulieren en veelal woningen in het hogere segment, wat zich vertaalt in hogere vrij-op-naam prijzen.

In 2018 boekte Heijmans voortgang bij een groot aantal lopende ontwikkelingen, zoals De Schoone Ley in Den Haag, Parijsch in Culemborg, Noorderhaven in Zutphen en Spaarndammerhart in Amsterdam. Ook startten nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Nieuw Kralingen in Rotterdam en Koningsoord in Berkel-Enschot. Aan het einde van het jaar ondertekenden Heijmans en woningcorporatie Staedion een overeenkomst om met de gemeente Den Haag een stedenbouwkundige visie te maken voor Den Haag Zuidwest.

Stefen-Werner-Parijsch-Heijmans.jpg

Ontwikkelaar Stefen Werner in Parijsch, Culemborg.

De orderportefeuille is eind 2018 met € 435 miljoen op goed niveau (eind 2017: € 420 miljoen) en ook de verdere pijplijn ziet er goed uit. Zo sloot Heijmans zich aan bij het consortium dat het gebied rondom Feyenoord City gaat ontwikkelen. In 2018 verwierf en startte Heijmans diverse nieuwe vastgoedprojecten, zoals Vestibule in Leidsche Rijn en PUUR op de Heide in Ede. Bij een deel van deze projecten werd de woningverkoop opgestart. Recentelijk maakte Heijmans bekend het voormalige sportpark Vijfsluizen in Vlaardingen te gaan transformeren tot nieuwe woonwijk met 300 tot 400 woningen binnen die gemeente. De grond van dit gebied was al in eigendom van Heijmans.

Bouw & Techniek

Sinds 2018 zijn de activiteiten op het gebied van woningbouw, utilitaire woningbouw, utilitaire projecten en services onder de naam Bouw & Techniek onder één centrale aansturing gebracht. Bouw & Techniek ligt op koers met een duidelijke groei bij de woningbouwactiviteiten, het gericht benutten van kansen in de utilitaire markt en daarnaast het binnenhalen van en voortbouwen op langjarige contracten op het gebied van service & onderhoud.

De gezamenlijke omzet van het bedrijfsonderdeel steeg daarmee fors naar € 726 miljoen (2017: € 537 miljoen), in lijn met de sterke order intake eind vorig jaar en dit jaar. Ook de onderliggende EBITDA kwam in 2018 aanzienlijk hoger uit, op € 16 miljoen (2017: € 1 miljoen negatief). De grootste omslag was zichtbaar bij de utilitaire projecten, die inmiddels ook een positieve bijdrage leveren aan het resultaat. De totale orderportefeuille van Bouw & Techniek bedraagt eind 2018 € 1.202 miljoen (eind 2017: € 1.024 miljoen).

De woningbouwactiviteiten lieten een forse toename in omzet en resultaat zien. De omzet bedroeg € 440 miljoen (2017: € 297 miljoen) en de onderliggende EBITDA € 11 miljoen (2017: € 5 miljoen). De orderportefeuille is met € 508 miljoen per einde 2018 op goed niveau (2017: € 435 miljoen). We werken zo veel mogelijk met vaste inkooppartners op basis van raamcontracten om de beperkte beschikbaarheid en stijgende kosten te ondervangen. Dat doen we onder andere bij onze conceptwoningen. De conceptwoningen Heijmans Wenswonen en Heijmans Huismerk zijn in trek: afgelopen jaar is de productie van ruim 1.000 van dergelijke woningen gestart en zijn er 821 in 2018 opgeleverd.

Met deze woningen speelt Heijmans in op de behoefte aan kwaliteit, comfort en betaalbaarheid en zorgen we tegelijkertijd voor een gecontroleerd proces van ontwikkeling tot en met oplevering. We zijn afgelopen jaar gestart met de doorontwikkeling van de conceptwoningen om ze circulair en energiezuiniger te maken. Ook op gebied van renovatie, onderhoud en beheer zien we groei, daarbij is verduurzaming van objecten een belangrijke opgave.

De productie van woningen draaide op volle toeren in 2018. Zo werd onder meer gewerkt aan de projecten Bananenstraat Rotterdam, Zuidpolder in Eemnes, Buitenplaats van Ruytenburgh in Vlaardingen en uitbreidingswijk Parijsch Zuid in Culemborg. Ook verwierf Heijmans nieuwe opdrachten, zoals de realisatie van 121 sociale huurappartementen voor Mitros in Leidsche Rijn Utrecht en de bouw van een wooncomplex voor corporatie Stadsgenoot en een hotel voor Inntel Hotels op Oostenburgereiland in Amsterdam.

Daarnaast werd in 2018 goede vooruitgang geboekt met utilitaire woningbouwprojecten zoals Fenix I in Rotterdam en het nieuwe woongebied ‘De Schoone Ley’ in Den Haag Zuid. Voorbeelden van lopende projecten op het gebied van renovatie, onderhoud en beheer zijn 174 woningen Alandsbeek in Leusden, de renovatie en verduurzaming van 1.000 woningen voor woningcorporatie Lefier in Groningen en de aanpak van 500 woningen in Sittard in opdracht van ZOwonen.

Huismerkwoningen in Utrecht en renoveren in Leusden

Het herstel van de utilitaire activiteiten is zichtbaar in een stijging van de omzet, een beter resultaat en een toename van de orderportefeuille. De omzet bedroeg € 286 miljoen (2017: € 240 miljoen), het resultaat € 5 miljoen (2017: € 6 miljoen negatief) en de orderportefeuille bedraagt eind 2018 € 694 miljoen (2017: € 589 miljoen). Diverse nieuwe opdrachten (inclusief langjarig onderhoud) zijn het afgelopen jaar binnengehaald, waaronder de herinrichting van het belastingkantoor aan Laan op Zuid in Rotterdam en de vernieuwing en uitbreiding van installaties bij Paleis Het Loo. In 2018 ging de nieuwbouw van het Europees Medicijnagentschap (EMA) in Amsterdam van start en werkte Heijmans aan de realisatie van een aantal hoogwaardige datacenters voor private opdrachtgevers.

Heijmans_Gert-Scheper_Tjongerschans_monteur.jpg

Servicemonteur Gert Scheper aan het werk in ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen.

De activiteiten van services lieten opnieuw winstgevende groei zien. Heijmans werkte voor diverse opdrachtgevers, zoals ministeries, onderwijsinstellingen en medische centra. Heijmans ontving van Schiphol in de tender ‘Main contracts 2019’ opdracht om de komende jaren alle werkzaamheden te verrichten voor de terminals 1 en 2. Eind januari 2019 werd het contract getekend.

Infra

Infra richtte zich in 2018 primair op voorspelbaarheid van projecten, verscherpte focus op kerncompetenties en risicobeheersing. Ook een goede balans tussen enerzijds grote projecten en anderzijds regionale projecten, asset management en specialistische activiteiten stond hoog op de agenda. We hebben hierin goede stappen gemaakt. De marktomstandigheden blijven echter uitdagend en de verhouding tussen risico en rendement zijn een voortdurend punt van aandacht. De selectieve aannamecriteria in combinatie met de uitdagende marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat de omzet licht is teruggelopen.

Infra behaalde een omzet van € 654 miljoen (2017: € 680 miljoen) en een onderliggende EBITDA van € 8 miljoen (2017: € 16 miljoen). Het resultaat werd in belangrijke mate beïnvloed door de beëindiging van het Wintrack II contract door TenneT. In het derde kwartaal heeft Heijmans € 10 miljoen afgeboekt voor nog niet betaalde facturen en kosten, alsmede de afwikkeling van reeds aangegane verplichtingen. Mede door de contractbeëindiging liep de orderportefeuille van Infra terug naar € 766 miljoen (2017: € 814 miljoen).

Beatrixsluis Luuk Kramer .jpg

Het werk aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is bijna gereed.

In 2018 werden verschillende projecten afgerond en nieuwe opdrachten verworven. Halverwege het jaar ontving Heijmans de definitieve gunning voor fase 1 van de uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo. Ook kregen we opdracht om aan de slag te gaan met de extra verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Samen met Dynniq HLD gaat Heijmans het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl uitvoeren voor de periode 2019 – 2023.

De Schiphol ‘Main contracts 2019’ tender leverde ook voor Infra een nieuwe opdracht op. Heijmans gaat gedurende maximaal negen jaar alle infrastructuur en voorzieningen op en rond de start- en landingsbanen, waaronder taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting onderhouden.

Na tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouw bereikte Heijmans met de provincie Noord-Holland overeenstemming om de Wilhelminasluis in Zaandam af te bouwen. De werkzaamheden zijn inmiddels herstart. Eind 2018 werden de nieuwe provinciale wegen N194 en N307 opengesteld voor verkeer, waarmee het project N23 Westfrisiaweg werd afgerond. De verbrede A27/A1 is in november officieel geopend en het werk aan de Beatrixsluis in Nieuwegein is volgens plan verlopen en de derde en laatste sluiskolk werd zeer recent door H.K.H. Prinses Beatrix officieel in gebruik gesteld. Bij het project Zuidasdok duurt de herijkingsfase langer dan gepland. Het consortium ZuidPlus (Fluor-HOCHTIEF-Heijmans), waarin Heijmans een aandeel heeft van 15%, voert constructief overleg hierover met de opdrachtgever om te komen tot een herijkingsvaststelling.

Heijmans en BAM hebben hun voornemen voor de oprichting van een gezamenlijk asfaltproductiebedrijf voor de Nederlandse markt voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt. Beide bedrijven willen hun asfaltproductie activiteiten hierin onderbrengen. Deze joint-venture biedt de mogelijkheid om kennis, kunde en investeringen in vernieuwing en verduurzaming te bundelen.

Financiële resultaten

Omzet

De omzet over 2018 is toegenomen met 13% en komt uit op € 1.579 miljoen (2017: € 1.402 miljoen). De toename is vooral toe te schrijven aan de groei op de woningmarkt, waarvan Vastgoed de afgelopen jaren heeft kunnen profiteren en dat zich vertaalt in een stijgend aantal woningverkopen en een hogere vrij-op-naam prijs. De omzet van Bouw & Techniek is ook flink gestegen. Zoals verwacht hebben niet alleen de woningbouwactiviteiten, maar ook utilitaire activiteiten daaraan bijgedragen. De omzet van Infra waren op niveau, maar lager dan vorig jaar als gevolg van het selectieve aannamebeleid dat wordt gehanteerd.

in € mln

H2 2018

H2 2017

2018

2017

Omzet 799 756 1.579 1.402
Vastgoed  15 12 28 20
Woningbouw 5 3 11 5
Utiliteit 5 -5 5 -6
Bouw & techniek 10 -2 16 -1
Infra 2 15 8 16
Concern -4 -4 -9 -5
Onderliggende EBITDA 23 21 43 30

Correctie EBITDA joint ventures

-6

3

-6

14
Afwaardering vastgoed- en grondposities -5 -3 -6 -14
Herstructureringskosten -1 -4 -1 -8
Grondsaneringen 0 -3 0 -3
Vrijval indexatie pensioen 5 0 5 0
EBITDA 16 14 35 27
Afschrijving/amortisatie -6 -7 -12 -13
Operationeel resultaat 10 7 23 14
Operationeel resultaat beëindigde activiteiten incl. boekresultaat 0 0 0 31
Operationeel resultaat incl. beëindigde activiteiten 10 7 23 45
Financiële baten en lasten -3 -4 -8 -8
Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen 5 -4 5 -15
Resultaat voor belastingen 12 -1 20 22
Winstbelastingen 0 1 0 -2
Resultaat na belastingen 12 0 20 20

De onderliggende EBITDA is gestegen naar € 43 miljoen in 2018 (2017: € 30 miljoen). De groei van de woningmarkt heeft geleid tot een beter resultaat bij Vastgoed (€ 28 miljoen in 2018 tegen € 20 miljoen in 2017). Het totale resultaat van Bouw & Techniek kwam uit op € 16 miljoen over 2018 (2017: € 1 miljoen negatief). Het resultaat van de woningbouwactiviteiten was € 11 miljoen in 2018 (2017: € 5 miljoen) en dat van de utilitaire activiteiten, waaronder ook services, steeg van € 6 miljoen negatief in 2017 naar € 5 miljoen in 2018. Het resultaat bij Infra is in 2018 uitgekomen op € 8 miljoen (2017: € 16 miljoen), bij een lagere omzet van € 654 miljoen (2017: € 680 miljoen).

Niet-operationele items

Het netto resultaat is beïnvloed door een aantal niet-operationele posten. Heijmans beoordeelt de vastgoed- en grondposities periodiek op basis van de geldende verslaggevingsregels. Naast een beperkte afwaardering in het eerste halfjaar, heeft dit in het vierde kwartaal geleid tot een afwaardering van € 5 miljoen op een relatief grote positie nabij Almere, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State waarin akkoord gegeven is op de plaatsing van een groot aantal windmolens in de directe omgeving. Hierdoor is een gedeelte van het ontwikkelgebied minder geschikt geworden voor toekomstige woningbouw wat van invloed is geweest op de waardering van de gronden. Ook is een eenmalige pensioenbate van € 5 miljoen opgenomen. Dit is een uitvloeisel van de buy in van het pensioenfonds die eerder in het jaar plaatsvond. De bate is het gevolg van vrijval van een indexatieverplichting die Heijmans oorspronkelijk had over tot 2012 opgebouwde pensioenen. Besloten is om deze indexatietoezegging met ingang van 1 januari 2019 om te zetten in een loongerelateerde component.

Nationaal Militair Museum met Heijmans bus.jpg

Heijmans is 25 jaar verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van het Nationaal Militair Museum in Soest.

Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten is gelijk aan vorig jaar (€ 8 miljoen negatief). De resultaats- en werkkapitaalverbetering heeft geleid tot een lager gemiddeld schuldgebruik. Ook zijn de rentemarges vanaf het moment van herfinanciering in het tweede kwartaal op een lager niveau. Daar tegenover staat een verhoogde afschrijving van geactiveerde transactiekosten die verband hielden met de herfinanciering in voorgaande jaren. Bij de herfinanciering van dit jaar zijn die kosten versneld afgeschreven.

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

Op basis van de geboekte voortgang in het herstel van de winstgevendheid en de schuldreductie is Heijmans in het eerste kwartaal van 2018 vroegtijdig met het bankensyndicaat in overleg getreden over een vernieuwing van de financieringsvoorwaarden die in februari 2017 werden gemaakt. In mei 2018 heeft dit geleid tot herfinanciering met het bankensyndicaat, bestaande uit ABN Amro, ING, KBC en Rabobank, waarbij de looptijd met 3 jaar is verlengd tot 1 juli 2022. Het totale commitment van de faciliteit is in twee stappen vervroegd teruggebracht van € 156 miljoen ultimo 2017 tot € 121 miljoen ultimo 2018. Een goede cash flow ontwikkeling lag hieraan ten grondslag. KBC maakt sinds 9 oktober 2018 niet langer onderdeel uit van het bankensyndicaat. Ter vergelijking: de faciliteit was in 2016 nog op een niveau van € 256 miljoen, hetgeen illustreert dat Heijmans substantiële voortgang heeft gemaakt met de beoogde schuldreductie.

De rentemarge is in mei 2018 verbeterd van 4% naar 3% en er zijn prestatieafspraken gemaakt waarmee de marge gefaseerd verder kan verbeteren tot 1,65%. Op basis van de uitkomsten van de financiële convenanten ultimo 2018 zal de rentemarge in Q1 2019 afnemen tot 2,25%. De financiële convenanten zijn opnieuw beoordeeld hetgeen geleid heeft tot de introductie van een solvabiliteitsratio per einde jaar en een aangepast niveau van de Average Leverage Ratio. De convenanten werden ultimo 2018 ruimschoots behaald. Het bestaande zekerhedenpakket van de syndicaatsbanken bleef ongewijzigd.

Heijmans N.V. maakt in haar financieringsstructuur gebruik van € 45,1 miljoen aan cumulatief preferente financieringsaandelen B. Iedere 5 jaar dient er conform de overeenkomst met de cumulatief preferente aandeelhouders een herziening van de coupon plaats te vinden. Voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2023 zijn partijen overeengekomen dat de jaarlijkse coupon wordt verlaagd naar 7,21% ten opzichte van de huidige coupon van 7,90%.

Als onderdeel van de afspraken zal Heijmans, onder bepaalde voorwaarden, het uitstaande preferente kapitaal de komende jaren terug brengen en zo de vermogensstructuur van de onderneming optimaliseren. In dit kader zijn partijen aflossingselementen overeengekomen, die primair gekoppeld zijn aan het winst genererend vermogen van de onderneming.

De bovenstaande afspraken zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de jaarlijkse vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Netto resultaat

Het netto resultaat komt uit op € 20 miljoen (2017: € 20 miljoen). Het resultaat per aandeel komt daarmee uit op € 0,96.

EMA Heijmans Hotspot Instagram.jpg

Het kantoor voor de EMA verrijst snel aan de Zuidas.

Orderportefeuille

De orderportefeuille ultimo 2018 kwam met € 2.014 miljoen op een hoger niveau uit dan het jaar daarvoor (ultimo 2017: € 1.898 miljoen). De grootste inkomende orders waren de nieuwbouw van het European Medicines Agency (Bouw & Techniek) en de uitbreiding van de A1 Apeldoorn Azelo (Infra). Het merendeel van de twee grote percelen van het project Main Contractors 2019 Schiphol, waarmee zowel Infra als Bouw & Techniek de komende jaren voorkeurspartner van Schiphol worden, is nog niet opgenomen in de orderportefeuille. De beëindiging van het Wintrack II contract leidde tot een verlaging van de orderportefeuille van circa € 130 miljoen. Als gevolg daarvan, in combinatie met een selectief aannamebeleid, is de orderportefeuille van Infra afgenomen. Deze werd gecompenseerd door een stijging van het order book bij Bouw & Techniek en Vastgoed. Van de totale geprognosticeerde omzet van 2019 is circa 65% in portefeuille (2018: circa 60%).

Dividend

Gegeven het belang dat wordt gehecht aan het verder verbeteren van de balansverhoudingen, is besloten dat over het boekjaar 2018 geen dividend wordt uitgekeerd op (certificaten van) gewone aandelen.

Schiphol Heijmans foto Maikel Samuels.jpg

Outlook

De omzet komt naar verwachting op een vergelijkbaar niveau uit als in 2018, waarbij een daling bij Infra als gevolg van een selectief aannamebeleid gecompenseerd zal worden door groei bij de andere activiteiten. Uitgaande van gelijkblijvende marktomstandigheden verwachten wij in 2019 een verdere verbetering van het overall resultaat.

In 2018 heeft een herfinanciering van de syndicaatslening plaatsgevonden. Ook is een aanpassing van de jaarlijkse coupon van de cumulatief preferente aandelen B afgesproken voor 2019. We verwachten dat de kapitaalkosten in 2019 daarmee verder zullen dalen. De corporate financiering is hiermee op een gebalanceerd niveau gekomen met een sterk commitment van financiers naar de toekomst. Heijmans streeft ernaar om de solvabiliteit de komende jaren op eigen kracht verder te verbeteren richting 30%.

Download hier het hele persbericht

Download hier het jaarverslag 2018