Nieuwe taxibaan Schiphol opgeleverd

20 november 2014

Heijmans heeft op Schiphol een nieuwe, tweede taxibaan aangelegd ten zuidoosten van de Kaagbaan. De werkzaamheden vonden plaats in twee fases (juni en september 2014). Gedurende de tweede fase is door Heijmans 24 uur per dag aan de circa één kilometer lange taxibaan gewerkt.

De nieuwe taxibaan (rijbaan Sierra) vormt de directe verbinding tussen het Sierraplatform en de kop van de Kaagbaan, een van de meest gebruikte start- en landingsbanen van Schiphol. Rijbaan Sierra zorgt er voor dat het aantal vliegtuigen dat de Kaagbaan oversteekt van en naar het vrachtplatform wordt verminderd.

Taxibaan-Schiphol-3.jpg

Afstemming en integrale aanpak

Bij de realisatie van deze opdracht was afstemming met de operationele dienst van de luchthaven een vereiste. Temeer omdat Schiphol een 24/7 operatie is. Op de projectlocatie bevinden zich een brandweerpost en een grote opslagplaats voor brandstoffen. Uitrukroutes van de brandweer mochten op geen enkele wijze worden belemmerd. Hier moest bij het plannen van de werkzaamheden rekening mee worden gehouden.

Door de integrale samenwerking tussen verschillende Heijmans disciplines was het mogelijk om de bouwtijd van het project aanzienlijk te verkorten. Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan heeft Heijmans ook normaal onderhoud uitgevoerd aan de Kaagbaan. Rijbaan Sierra is medio november opgeleverd en in gebruik genomen.

Taxibaan
Taxibaan
Taxibaan in uitvoering