Nieuwe sluisdeuren in Wilhelminasluis Zaandam

22 maart 2016

De noordzijde van de Wilhelminasluis in Zaandam wordt vandaag voorzien van twee nieuwe sluisdeuren. Onder toeziend oog van veel geïnteresseerden werd de eerste sluisdeur van 8 bij 8 meter ingehangen in het sluishoofd aan de noordzijde. Aan de zuidzijde van de sluis worden de nieuwe sluisdeuren morgen ingehangen. De werkzaamheden leveren geen stremming op voor scheepvaartverkeer, omdat het werk wordt stilgelegd wanneer een schip de sluis passeert.

Het plaatsen van de sluisdeuren is het vervolg op de tiendaagse stremming van de sluis begin maart. Toen werden nieuwe sluisdrempels bij de sluishoofden geplaatst. De drempels zijn nodig omdat ze de ‘aanslag’ voor de sluisdeuren vormen en ervoor zorgen dat de sluisdeuren passend sluiten. Ook zorgen ze dat de sluishoofden stabiel/gefixeerd blijven. Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Aanpassen breedtebeperking

Komende weken wordt zowel in de Voorzaan en Zaan het nieuwe remmingwerk van de sluis geplaatst. Het remmingwerk is de constructie waarmee schepen worden geleid naar de sluis en waar ze kunnen afmeren. Met het nieuwe remmingswerk wordt de toegang tot de sluis met bijna een meter verruimd zodat schepen makkelijker in en uit kunnen varen.

Verbeterd ontwerp sluiskolk

Na april 2016 worden er enige tijd geen uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt het bouwterrein zoveel mogelijk gedemonteerd. In die tijd wordt door het ontwerpteam in overleg met de Provincie Noord-Holland doorgewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de sluiskolk. De Wilhelminasluis is het hele vaarseizoen 2016 beschikbaar. De werkzaamheden worden naar alle waarschijnlijkheid in het vierde kwartaal weer hervat.

20160322_heijmans_zaandam_sluis_R9B5408 kopieĢˆren.jpg