Heijmans in PPS-project VWS/RIVM en CBG

20 juni 2014

Heijmans is betrokken bij het consortium StruktonHurks dat van de Rijksgebouwendienst het voornemen tot gunning heeft ontvangen voor het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG. Heijmans is als integraal partner mede verantwoordelijk voor zowel de bouwkundige als installatietechnische voorzieningen binnen de geïntegreerde DBMO B.V.. Het deel van Heijmans vertegenwoordigt een waarde van circa € 100 miljoen. De definitieve gunning is gepland op 14 juli 2014.

Het gaat om nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee gerenommeerde kennisinstituten; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het pand wordt gebouwd in de periode van 2015 tot en met 2018 in het Utrecht Science Park / De Uithof in Utrecht.

RIVM23_OVhalte_1200.jpg

Publiek Private Samenwerking

De nieuwbouw vindt plaats via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Bij een DBFMO-contract komen ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en exploitatie voor een langere periode in handen van een private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro. Het is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.

RIVM12_Lab-cf-2-4-3_1200.jpg

Dit is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.