Skip to content
Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Oterleek en De Weel

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Oterleek en De Weel in gebruik

29 januari 2024, 09:00

De nieuwe elektriciteitsverbinding tussen de Noord-Hollandse hoogspanningsstations Oterleek en De Weel is op 24 januari in gebruik genomen. De aanleg van de nieuwe hoogspanningskabel is onderdeel van de uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio. Die is nodig omdat zowel consumenten als ondernemers steeds meer zelf opgewekte stroom terugleveren aan het net en veel meer elektriciteit vragen voor onder meer elektrische voertuigen en warmtepompen.

In opdracht van TenneT heeft bouwbedrijf Heijmans, samen met Prysmian als leverancier van de elektriciteitskabels, voor deze verbinding een kabel van 14,2 kilometer in de grond gelegd.

Oog voor de omgeving

Het betrekken van de omgeving was essentieel bij het project. Projectleider Erik van der Sluis van TenneT: “We werkten nauw samen met 41 perceeleigenaren (grondgebruikers), drie gemeenten (Alkmaar, Hollands Kroon en Dijk en Waard), de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We zijn blij dat we het hebben gered om de verbinding in januari af te maken en in gebruik te nemen, ondanks de tegenslag van het slechte weer.”

“Tijdens het werken hebben we ook rekening gehouden met de natuur in de omgeving”, zegt Elke van de Wiel, omgevingsmanager bij Heijmans Infra. “Zo is er een kraamkamer aangelegd voor de scholekster in samenwerking met onze ecologen. Met de perceeleigenaren maakten we in persoonlijke gesprekken afspraken over de soort grond en gewassen, benodigde ruimte en planning. We gaan er uiteraard voor zorgen dat in het voorjaar de uitgezette grond weer wordt hersteld, zodat de eigenaren de grond weer kunnen gebruiken.”

Meer transportcapaciteit voor elektriciteit 

De nieuwe verbinding zorgt voor meer transportcapaciteit tussen Oterleek en De Weel en draagt
– samen met andere projecten – bij aan het ontlasten van het steeds voller wordende stroomnet in dit deel van Noord-Holland. Daarnaast is meer capaciteit nodig om Windpark Wieringermeer aan te sluiten. Voor het volledig kunnen benutten van deze extra transportcapaciteit is er wel een afhankelijkheid van andere projecten die in de regio Noord-Holland Noord gerealiseerd worden, zoals de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Velsen, Beverwijk en Oterleek.

Neem contact met ons op