Nieuwe doorgang in oude vestingmuur St.-Jan

5 juni 2014

De 14e eeuwse stadsmuur bij de Hekellaan heeft zijn bogen terug en nu ook zijn doorgang. Wethouder Huib van Olden nam op 4 juni een kijkje bij de nieuwe doorgang in de middeleeuwse muur. Vanaf 2015 passeer je op je route vanuit de nieuwe parkeergarage St.-Jan naar de binnenstad de 14e, 15e, 17e, 19e en 21e eeuw.

De afgelopen maanden is door Heijmans hard gewerkt aan de restauratie van de oude muur. Op de ondergrondse parkeergarage aan de Hekellaan wordt straks de stadsgracht weer teruggebracht. Er komt een loopbrug over de gracht. Op die manier loop je straks vanaf de Limietlaan over de vestinggracht, door de vestingmuur, onder de Hekellaan en door de Casinotuin naar de Parade.

Oud en nieuw

De restauratie van de vestingmuur tussen de Pettelaarseweg en Bastion St. Anthonie is onderdeel van het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone. De oude stadsmuur langs de Hekellaan wordt hier zoveel mogelijk teruggebracht. Op deze manier wordt een stuk geschiedenis van 's‑Hertogenbosch zichtbaar en 'beleefbaar'. Met de bouw van een moderne parkeergarage komt oud en nieuw samen. De parkeergarage komt langs de vesting, onder het water van de vestinggracht.

Het project krijgt zowel op nationaal als op Europees niveau veel erkenning. Tal van prijzen zijn gewonnen, zoals de Stimuleringsprijs Intensief Ruimtegebruik. De combinatie van restauratie en ruimtelijke inpassing van de garage is erkend als Nationaal voorbeeldproject Belvedère en zowel de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als het ministerie van I&M leverden substantiële subsidie bijdragen in het kader van (resp.) de Kanjerregeling en Mooi Nederland. Het project ontving in 2010 uit handen van Eurocommissaris voor Cultuur, Androula Vassiliou de prestigieuze Europese Erfgoedprijs.