Assen krijgt dynamisch Verkeersmanagementsysteem

12 september 2014

Heijmans heeft van de gemeente Assen de opdracht ontvangen voor de realisatie van een nieuw, dynamisch VerkeersManagementSysteem Assen (VMSA). Daarmee wordt het mogelijk om verkeersbewegingen en belasting van het wegennetwerk beter te monitoren en deze gegevens te vertalen in hoogwaardige, real time informatie voor de verkeerscentrale en actuele reisinfo voor de weggebruiker. Het VMSA in Assen krijgt straks een voorspellend karakter. Het systeem wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de programma ‘Beter Benutten’ - Regio Groningen-Assen en wordt in december 2014 opgeleverd.

Het nieuwe systeem bestaat uit 7 dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), 12 parkeerroute informatiesystemen (PRIS) voor 7 parkeergarages en het dynamisch verkeersmanagementsysteem TrafficLink, waarvoor Heijmans Trinité Automation heeft betrokken bij de opdracht. Op het systeem zullen 24 verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden aangesloten en op termijn een bussluis en 5 bruggen. Dit alles zal via het glasvezelnetwerk van Sensor City worden ontsloten. Het netwerk wordt gekoppeld aan de systemen van Sensor City die (verwachte) reistijden en verkeersdrukte monitoren en deze informatie doorspelen aan de verkeerscentrale en aan de weggebruikers.

Deze opdracht past in de ambitie van Heijmans om passende oplossingen te bieden voor de mobiliteitsvraagstukken van onze opdrachtgevers, waarin bereikbaarheid en veiligheid centraal staan en hoogwaardige, interactieve technologie toegevoegde waarde biedt.

Sensor City

De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben samen het initiatief genomen voor het project Sensor City. Sensor City heeft als doel een grootschalig stedelijk meetnetwerk te realiseren waarmee praktisch bruikbare toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Als proeftuin en etalage voor toepassing van sensorsystemen vormt het een faciliteit die uniek is in de wereld. Het afgelopen jaar zijn diverse proeven gedaan met slimme mobiliteitsoplossingen die data omzetten naar hoogwaardige informatie.

Sensor City
Sensor City
Sensor City A Living Lab