Nieuw type blindengeleide markering ontwikkeld

6 oktober 2015

Heijmans heeft een nieuw soort materiaal ontwikkeld om blindengeleide markering toe te passen op diverse ondergronden, zoals klinkerstraten, asfaltwegen en beton- en natuurstenen paden. De markering is opgebouwd uit vier geleidestrepen (in plaats van zes) en voldoet aan de nieuwste regelgeving op dit gebied. De nieuwe markering is voor het eerst toegepast op het terrein van De blauwe kamer – Koninklijke Visio te Breda, over een lengte van meer dan 80 meter.

Blinden-geleide-markering-Heijmans-5.png

Voor de ontwikkeling heeft Heijmans advies ingewonnen bij de Oogvereniging. De markering voldoet aan de stroefheid, afmetingen en zogenoemde contrastwaarden zoals vastgelegd in de vernieuwde regelgeving. Heijmans heeft de markering extern laten certificeren en patenteren.