Nieuw innovatief asfalt in Hilversum

3 december 2015

In Hilversum is het nieuwe asfalttype Recoflex toegepast op de Sweelincklaan en een rotonde die er op aansluit. Met het innovatieve asfalt speelt Heijmans in op gemeenten die beperkt budget hebben voor wegonderhoud en vervangingswerkzaamheden. Recoflex vervangt versleten en kapotte asfaltlagen op wegen en wordt aangebracht op bestaande wegfunderingen.

Minder hinder

"Het budget voor wegonderhoud en vervangingswerk is beperkt bij gemeentes. Ook willen ze minimale verkeershinder tijdens werkzaamheden", vertelt Gerbert van Bochove van Heijmans. "Het betekent dat ze op andere manieren de kwaliteit van hun infrastructuur op peil willen houden. Met Recoflex bieden we hen een oplossing, omdat we alleen tijd nodig hebben voor het frezen en asfalteren, en niet voor het afgraven en aanleggen van een nieuwe fundering zoals nodig is bij de gebruikelijke opbouw met meerdere lagen asfalt. Dat scheelt voor gemeentes in de kosten, zorgt voor minder dagen verkeershinder en bespaart materiaal." Zo hoeft de Sweelincklaan maar twee weken afgezet te worden, terwijl dit bij de gebruikelijke reconstructie al gauw drie weken zou zijn.

Recoflex

Recoflex is gebaseerd op de asfaltsoort Brugflex dat Heijmans toepast op stalen bruggen. Het is een asfaltlaag van 4,5 centimeter dik die eenvoudig meebuigt wanneer verkeer over de bestaande fundering rijdt. Met het nieuwe asfalt dat door Heijmans is ontwikkeld, kan binnen enkele dagen een asfaltweg, klinkerstraat of zandweg worden geasfalteerd. Enige vereiste is dat deze wegen zijn aangelegd op een bestaande draagkrachtige ondergrond of fundering, die al sterk genoeg is om verkeer te dragen. Vooral wegen uit de jaren '60 en '70 zijn geschikt voor Recoflex, omdat het asfalt aan vervanging toe is, terwijl de fundering nog hergebruikt kan worden.

Eerder dit jaar werd het innovatieve asfalt ook al ingezet bij werkzaamheden in Ede en Apeldoorn.

Recoflex
Recoflex
Recoflex in Hilversum