Nieuw duurzaam bindmiddel in wegfundering Centrale As

21 januari 2015

Bij de aanleg van het deelproject Centrale As Noord 2 is een nieuw innovatief bindmiddel in de wegfundering toegepast. Op verzoek van opdrachtgever Provincie Fryslân hebben betrokken bedrijven Heijmans, Cementbouw Mineralen en Van Gansewinkel Minerals zogenoemde niet-cementgebonden funderingslagen gebruikt voor het aanleggen van de wegen. Deze duurzame funderingslagen zorgen voor lagere onderhoudskosten en bestaan uit reststoffen uit de minerale industrie.

Cement vervangen door Eco HRB

Cementgebonden asfaltgranulaat (AGRAC) wordt in grote hoeveelheden als funderingsmateriaal gebruikt. Het traditionele hoogovencement in AGRAC is nu vervangen door Eco HRB, een bindmiddel met een beter milieuprofiel en een gunstigere sterkteontwikkeling.

Eco HRB bestaat uit industriële minerale reststoffen die gezamenlijk zorgen voor een goede beginsterkte en een afvlakkende eindsterkte. Het product heeft een duurzaam profiel bij een lage CO2-footprint. Na uitgebreid laboratoriumonderzoek zijn enkele proefvakken aangelegd en is de optimale receptuur voor het bindmiddel en het funderingsmateriaal – met de naam AGRAX - vastgesteld. Het bindmiddel is op een gelijke wijze te verwerken als traditionele stabilisatiemiddelen. In het werk hoeven dus geen aanpassingen te worden doorgevoerd.

vermengen Eco HRB met Asfaltgranulaat_bijlagenieuwsbericht2-1200.jpg

Vermengen van Eco HRB met asfaltgranulaat

Oplossingsgerichte marktbenadering

Voor de samenwerkende bedrijven Heijmans, Cementbouw Mineralen en Van Gansewinkel Minerals is de ontwikkeling van Eco HRB een eerste resultaat binnen de ambitie om gezamenlijk tot meer marktgerichte concepten te komen.