Bewust Veilig: toolbox-meetings, GO! app en GO! coaches

Veiligheid is meer dan regels naleven: bewustzijn en gedrag voorop

15 maart 2018

De GO! app van Heijmans is meer dan 5000 keer gedownload en het aantal bezoekers aan geenongevallen.nl is gestegen naar 155.086. Beide communicatie-instrumenten zijn in 2014 door Heijmans gelanceerd om eigen medewerkers, maar ook die van andere bedrijven, bewust te maken van veilig werken.

De GO! app en website bevatten onder meer werkplekinstructies, nieuwsberichten en naslaginformatie (toolboxen), die te maken hebben met een veilige werkomgeving. Daarnaast kunnen medewerkers onveilige situaties melden via de app.

16 maart Bewust Veilig

Ook op de nationale veiligheidsdag in de bouw, Bewust Veilig, draagt Heijmans op uiteenlopende wijze haar kijk op veilig werken uit. De hele dag door worden op bouw- en kantoorlocaties bijeenkomsten (toolbox-meetings) georganiseerd, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij ‘bellen en veiligheid’ en ‘veiligheid en eigen verantwoordelijkheid’.

Daarnaast zal ook het senior management werkplekbezoeken afleggen en in gesprek gaan over veiligheid op bouwlocaties en veiligheidsdilemma’s voorleggen. GO! coaches en medewerkers Kwaliteit & Veiligheid van Heijmans helpen en ondersteunen bij de toolbox-meetings. Medewerkers Kwaliteit & Veiligheid en de Heijmans GO! coaches zijn getraind om naast hun normale functie te helpen bij veiligheidsdilemma’s.

Heijmans-MJvanRiel-veiligheid-6.jpg

Over Heijmans GO!

Binnen Heijmans staat veiligheid bovenaan, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Echter, veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat iedereen onder veilige omstandigheden kan werken. Om het veiligheids-denken intern en extern uit te dragen is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’).

Iedereen overal veilig
Iedereen overal veilig
Iedereen overal veilig

Het programma rust op de pijlers: verandering van houding en gedrag op het gebied van veiligheid, het bereiken van een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en –beeld en samenwerken aan veiligheid in de keten.

Inmiddels worden de uitgangspunten van het GO! programma ook door een aantal andere partijen in de bouwsector toegepast, waarmee het bijdraagt aan het creëren van een eenduidige en uniform veiligheidsniveau in de keten en sector.