Meyster’s Buiten en Fort bij Vechten in de race voor Gulden Feniks

12 mei 2016

Twee projecten die Heijmans heeft uitgevoerd, zijn genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016. Het gaat om Meyster’s Buiten in Utrecht en het Waterliniemuseum in Bunnik. Beiden zijn genomineerd in de categorie ‘gebiedstransformatie’. De NRP Gulden Feniks is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt ter bevordering en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving.

Meyster’s Buiten in Utrecht

Het vertrek van de Cereolfabriek, KPN en TPG uit de wijk Oog in Al in Utrecht was de ultieme kans om het werk van Berlage af te ronden. De transformatie Meyster’s Buiten op deze locatie is een bijzondere binnenstedelijke ontwikkeling. Door vast te houden aan een hoog kwaliteitsniveau en actieve inspraak voor bewoners heeft het westen van Utrecht een natuurlijk voelende aanvulling gekregen. Co-creatie is het leidende begrip in de totstandkoming van Meyster’s Buiten. Geïnteresseerden en omwonenden zijn van begin af aan betrokken geweest.

11621_meijsters_buiten_vogelvlucht_2000.jpg

De jury: "De aantrekkelijke architectuur en het uitstekende programma maken dat Meyster’s Buiten waardering verdient.”

De monumentale Cereolfabriek is gerenoveerd, getransformeerd en huisvest nu een buitenschoolse opvang, bibliotheek, wijkkunstencentrum, restaurant, basisschool, multifunctionele sportzaal, theaterzaal en bedrijven. In verschillende fasen zijn 137 nieuwbouwwoningen ontwikkeld: 51 grondgebonden woningen en 86 appartementen, waarvan 49 in de vrije huursector. Meyster’s Buiten is een ontwikkeling van Meyster’s Buiten VOF, bestaande uit Heijmans, Blauwhoed en VORM. Het gebied is ontworpen door Inbo, Zecc en Groosman.

Fort bij Vechten in Bunnik – Waterliniemuseum

Fort bij Vechten is omgetoverd tot het Waterliniemuseum van Nederland. Een deel van de 22 gebouwen, die door Heijmans gerestaureerd zijn in twee fasen, hebben een museale functie gekregen. In het museum wordt het verhaal verteld van het water als bondgenoot van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de andere linies. Het museum is tevens door Heijmans gebouwd en heeft een unieke vorm gekregen, ontworpen door architect Anne Holtrop. Volgens het masterplan van Rapp+Rapp is een strook van 80 meter breed, dwars over het fort, volledig gerestaureerd in de staat van 1880. De strook laat bezoekers straks steeds het verschil zien tussen toen en nu. Fort bij Vechten is daarmee dé plek waar oud en nieuw elkaar ontmoeten.

WLM-hoofdbeel-2.jpg

De jury: “Met Fort bij Vechten is een verborgen erfgoed-parel weer tot leven gewekt. Een project met veel potentie.”

Waterliniemuseum-Fort-Vechten-26.jpg

Met de nominatie van Meyster’s Buiten en Fort bij Vechten gaat de Gulden Feniks in ieder geval zeker naar een project waar Heijmans bij betrokken is geweest. We zijn trots op deze nominaties en kijken uit naar de prijsuitreiking op woensdag 22 juni.

NRP Gulden Feniks

De onafhankelijke stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) reikt de NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de beste renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland. NRP Gulden Feniks is een prijs om van te leren. De projecten worden geanalyseerd op belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke opgave om de levensduur van de bestaande omgeving te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is enorm. De onafhankelijke stichting NRP bevordert het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie door belangenbehartiging, inspiratie en kennisdeling.