Skip to content
feyenoord_city_masterplan_visual_skyline_oma_okt_2019

Masterplan Feyenoord City aangeboden

17 oktober 2019, 00:00

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft het door de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgestelde Masterplan Feyenoord City positief ontvangen en donderdag 17 oktober 2019 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de unieke en ingrijpende gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarvoor de gemeenteraad in mei 2017 onder voorwaarden groen licht gaf. Nadat op 20 september jongstleden het definitief ontwerp voor het nieuwe stadion is gepresenteerd, is met het aanbieden van het Masterplan opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van Feyenoord City.

In het Masterplan, dat de doorontwikkelde versie is van het in november 2016 gepresenteerde conceptplan, smelten de ambities van Feyenoord en de gemeente samen. Het nieuwe stadion geldt als aanjager voor de belangrijke (her)ontwikkeling van dit deel van Rotterdam-Zuid. Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks hand in hand, waardoor er een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat een enorme impuls geeft aan de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad.

In juli 2018 is het consortium Heijmans, Provast en Syntrus Achmea geselecteerd voor de gebiedsontwikkeling. Vervolgens is Heijmans namens het consortium toegetreden tot de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Deze stichting is opgericht om de grondexploitatie en het uitgeven van de kavels voor onder andere de woningen, een hotel en andere commerciële functies voor fase 1 van Feyenoord City ter hand te nemen.