Leidingen vernieuwen zonder overlast

26 juni 2014

Vandaag hebben Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Heijmans pipe cracking in de praktijk toegepast op de Keverberg in Simpelveld. Met deze techniek kan sanering en vernieuwing van de waterleiding ondergronds plaatsvinden via de bestaande leidingen. Op plekken waar deze techniek kan worden toegepast, zijn grootschalige wegopbrekingen niet nodig. Deze sleufloze techniek voorkomt overlast voor de omgeving, bespaart tijd en kosten.

Pipe_Cracking_Simpelveld2_medium_res.jpg

Eind vorig jaar hebben WML en Heijmans een eerste proeftraject uitgevoerd in de gemeente Beek. Op basis van deze eerste ervaringen met pipe cracking is een nieuw proeftraject geselecteerd in de gemeente Simpelveld. Op de Keverberg werd vandaag een stap verder gegaan. Bij dit traject hadden de partijen onder andere te maken met huisaansluitingen. Daardoor kon de mate van hinder voor de klanten goed worden getoetst en die blijkt minimaal. Met de bewoners die het betrof is voor en tijdens de werkzaamheden veelvuldig contact geweest. Verder bood dit project de mogelijkheid om het experiment met een andere machine en snijkop uit te voeren.

Waarborgen kwaliteit en levering drinkwater

Pipe cracking is een techniek die kan helpen om de grote saneringsopgave voor waterleidingen die Nederland te wachten staat efficiënt en effectief aan te pakken. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er vele leidingen aangelegd die nu aan vervanging toe zijn. De toepassing van deze sleufloze techniek draagt bij aan de levering en de kwaliteit van het drinkwater met minimale overlast, in kortere tijd en voor lagere kosten.

Bewezen techniek

Pipe cracking is een bewezen techniek in de bouwwereld, maar nog nooit toegepast bij waterleidingen. WML en Heijmans hebben de Nederlandse primeur met de toepassing van pipecracking met nodulair gietijzer in de gemeente Beek. Hier werd een bestaande 80 mm stalen leiding opengesneden en vervangen door een nodulair gietijzeren Saint Gobain leiding met een inwendige diameter van 100 mm. De capaciteit van de drinkwaterleiding is door deze vernieuwing 25 procent vergroot.