Jaarcijfers 2019: Sterke stijging resultaat, dividend hervat

Alle bedrijfsstromen dragen bij aan een positief resultaat

20 februari 2020, 07:30

Kernpunten

  • Onderliggende EBITDA* stijgt met 26% tot € 54 miljoen;
  • Netto resultaat 2019 neemt toe met 50% tot € 30 miljoen (2018: € 20 miljoen);
  • Orderportefeuille neemt toe met ruim € 100 miljoen tot € 2,1 miljard;
  • Balans verder verbeterd: hogere solvabiliteit, lagere netto schuld;
  • Dividend hervat op € 0,28 per aandeel;
  • Outlook 2020: vergelijkbaar niveau met 2019.

Kerncijfers *

(x € 1 miljoen)

H2 2019

H2 2018

2019

2018

Omzet 870 799 1.600 1.579
Onderliggende EBITDA* 30 23 54 43
Netto resultaat 15 12 30 20
Resultaat per aandeel (in €)  0,69 0,57 1,40 0,96
Orderportefeuille 2.124 2.014 2.124 2.014
Netto schuld (cash) excl. IFRS 16 -56 -31 -56 -31
Netto schuld (cash) incl. IFRS 16 30 nvt 30 nvt
Solvabiliteit excl. IFRS 16 27% 25% 27% 25%
Solvabiliteit incl. IFRS 16 25% nvt 25% nvt
Aantal FTE 4.595 4.524 4.595 4.524

*De onderliggende EBITDA is 't resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten, vrijval indexatie pensioen en overige benoemde, indien van toepassing, bijzondere posten die door de Groep als bijzonder worden aangemerkt en exclusief IFRS 16.

Ton Hillen, CEO Heijmans:

Ton Hillen Jaarverslag 3.jpg

"2019 was voor Heijmans financieel een goed jaar. We hebben onze verwachtingen ruimschoots waargemaakt; al onze bedrijfsstromen hebben bijgedragen aan ons positieve resultaat. Bij infra en utilitaire activiteiten is in voorgaande jaren bijgestuurd en we plukken nu duidelijk de vruchten van die maatregelen. Op basis van de verbeterde winstgevendheid stelt Heijmans voor het dividend te hervatten op een niveau van € 0,28 per aandeel.

Over onze veiligheidsprestaties zijn we teleurgesteld. Want ondanks alle effort die we steken in ons veiligheidsprogramma GO, overleed een werknemer bij een van onze projecten. Veiligheid blijft de hoogste prioriteit; we werken veilig of we werken niet.

Afgelopen jaar is de sector beïnvloed door PFAS en stikstof. Deze ontwikkelingen zijn vooral voelbaar bij regionale infra-projecten, maar hebben op de rest van onze activiteiten vooralsnog beperkte invloed. Het uitblijven van grote tenders op de inframarkt is verontrustend, waardoor we ons op de lange termijn - richting 2021 - zorgen maken over de infrasector. Het is van belang voor Nederland dat op korte termijn maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vooral de inframarkt op langere termijn verder terugvalt. Ondanks dit, ziet Heijmans 2020 met vertrouwen tegemoet.”

Heijmans Fenix by night november 2019 2.jpg

Fenix I op het Rotterdamse Katendrecht won vlak na oplevering de Rotterdamse Architectuurprijs van zowel de vak- als de publieksjury.

Ontwikkelingen per segment

Vastgoed

In 2019 leverde Heijmans een aantal langlopende ontwikkelingen succesvol op, waaronder Fenix I in Rotterdam. Met dit icoon wist Heijmans de Rotterdamse Architectuurprijs te winnen van zowel de vak- als publieksjury. Het project is een mijlpaal in de jarenlange gebiedstransformatie op Katendrecht. Inmiddels is Heijmans daar ook gestart met het volgende project, het Havenkwartier. Van de gemeente Utrecht kreeg Heijmans opdracht om het project Bellevue in Leidsche Rijn te ontwikkelen en realiseren. Dit jaar werd ook een groot deel van het centrumplan bij het project Koningsoord in Berkel-Enschot opgeleverd. Met ouderenzorgorganisatie De Wever sloot Heijmans een overeenkomst voor het gefaseerd ontwikkelen van koop- en huurwoningen in Berkel-Enschot en Tilburg. Heijmans behoudt een sterke positie in gebiedsontwikkelingen en transformaties, zowel binnenstedelijk als in de buitengebieden.

x € 1 miljoen

H2 2019

H2 2018

2019

2018

Omzet 254 258 459 503
Onderliggende EBITDA 15 15 26 28
Onderliggende EBITDA marge 5,9% 5,8% 5,7% 5,6%
Orderportefeuille 454 435 454 435

De omzet daalde naar € 459 miljoen (2018: € 503 miljoen), de onderliggende EBITDA kwam uit op € 26 miljoen (2018: € 28 miljoen). De tweede helft van 2019 liet Vastgoed een duidelijk betere performance zien dan in de eerste helft van het jaar. Heijmans verkocht in 2019 2.128 woningen (2018: 2.237), waarvan 58% aan particulieren en 42% aan beleggers en woningcorporaties (2018: 54% particulieren en 46% aan beleggers). De verkoop aan particulieren bleef op gelijk niveau en de daling was volledig toe te schrijven aan B2B-transacties (beleggers en woningcorporaties). Onder meer het uitblijven van voldoende nieuwe ontwikkellocaties, vertraging in gunningstrajecten en impact van wijzigende wet- en regelgeving leidden ertoe dat het aanbod achterbleef bij de vraag. Daardoor blijft betaalbaarheid van woningen de komende tijd onder druk staan. De orderportefeuille is eind 2019 met € 454 miljoen op goed niveau (eind 2018: € 435 miljoen) en ook de verdere pijplijn met projecten ziet er goed uit.

Bouw & Techniek

De prestaties bij Bouw & Techniek waren sterk; groei bij alle onderdelen zette door. Het nieuwe kantoor van de European Medicines Agency (EMA) is volgens strakke planning gerealiseerd en opgeleverd. Ook het project Willemspoort Noord in ’s-Hertogenbosch is afgerond. Bij lopende woningbouwprojecten, zoals Parijsch in Culemborg en De Schoone Ley in Den Haag, werd goede voortgang geboekt. In Amsterdam startte eind 2019 de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor het project Vertical. Op gebied van renovatie, onderhoud en beheer zijn woningen in onder meer Leeuwarden en Sittard aangepakt. In 2019 is gestart met de doorontwikkeling van de conceptwoningen om ze meer energiezuinig en circulair te maken. 

De activiteiten van services (beheer en onderhoud) lieten opnieuw winstgevende groei zien. Heijmans kreeg nieuwe opdrachten van onder meer Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Leeuwarden. Tevens startte Heijmans de uitvoering van main contract Schiphol (perceel Terminal 1 en 2). Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van data-gestuurde toepassingen.

x € 1 miljoen

H2 2019

H2 2018

2019

2018

Omzet - woningbouw 223 227 447 440
Omzet - utiliteit  204 150 370 286

Omzet - Bouw en Techniek

427

377

817

726 

Onderliggende EBITDA - Woningbouw 6 5 12 11
Onderliggende EBITDA - Utiliteit 5 5 9 5

Onderliggende EBITDA - Bouw & Techniek 

11

10

21

16

Onderliggende EBITDA marge - Bouw & Techniek  2,6% 2,7% 2,6% 2,2%
Orderportefeuille  1.268 1.202 1.268 1.202

Bouw & Techniek boekte in 2019 goede cijfers. De omzet steeg fors naar € 817 miljoen (2018: € 726 miljoen. Ook de onderliggende EBITDA kwam in 2019 aanzienlijk hoger uit, op € 21 miljoen (2018: € 16 miljoen). De totale orderportefeuille van Bouw & Techniek bedraagt eind 2019 € 1.268 miljoen (eind 2018: € 1.202 miljoen). Het herstel van utilitaire activiteiten zorgde voor een forse stijging van omzet en resultaat.

Infra

De inzet om een meer evenwichtige portefeuille te krijgen, werpt zijn vruchten af. Hierdoor nam het risicoprofiel af en de voorspelbaarheid verder toe. Infra ontving de opdracht van Schiphol voor de verdubbeling van rijbaanstelsel Quebec en gaat voor Wetterskip Fryslân de Lauwersmeerdijk versterken. Bij het project Zuidasdok werd in één weekeind door het consortium ZuidPlus (Fluor-HOCHTIEF-Heijmans) een nieuw spoordek door de A10 en het bestaande spoor ingeschoven. Een sterk staaltje techniek en vakmanschap. 

Schuiven_zuidas.jpeg

Ook kreeg Infra een aanvullende opdracht voor het project A1 Apeldoorn – Azelo. In Amsterdam wordt in opdracht van ProRail een spooronderdoorgang gemaakt bij de Contactweg. Dit is inmiddels het zevende project dat Heijmans verricht binnen het raamcontract Tunnelalliantie.

x € 1 miljoen  

H2 2019

H2 2018

2019

2018

Omzet 322 342 619 654
Onderliggende EBITDA 10 2 17 8
Onderliggende EBITDA marge  3,1% 0,6% 2,7% 1,2%
Orderportefeuille 791 766 791 766

De omzet werd in 2019 deels beïnvloed door stikstof en PFAS. Ook de selectieve aannamecriteria hebben ertoe geleid dat de omzet licht afnam. Infra behaalde een omzet van € 619 miljoen (2018: € 654 miljoen) en een onderliggende EBITDA van € 17 miljoen (2018: € 8 miljoen). De orderportefeuille was € 791 miljoen aan het einde van 2019 (2018: € 766 miljoen).

Joint venture asfaltcentrales

Onlangs verleende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de vergunning voor de samenvoeging van asfaltcentrales van Heijmans en BAM tot een nieuw asfaltbedrijf. Door het verlenen van deze vergunning door de mededingingsautoriteit is de voorgenomen oprichting van een gezamenlijk asfaltbedrijf een stap dichterbij gekomen. De komende tijd zullen Heijmans en BAM de plannen voor het nieuwe asfaltbedrijf verder uitwerken. Het nieuwe asfaltbedrijf zal niet alleen voor Heijmans en BAM werken, maar ook derden in de asfaltmarkt bedienen.

Veiligheid

Ondanks alle inspanningen op het gebied van veiligheid, was 2019 teleurstellend voor Heijmans. Want door een noodlottig ongeval overleed een werknemer bij een van de projecten. Veiligheid blijft hoogste prioriteit; we werken veilig of we werken niet. Om daar uitvoering aan te geven, heeft Heijmans een nieuw plan van aanpak voor de periode 2020-2023 opgesteld. Eind 2019 is de documentaire ‘Jongens van de Bouw’ uitgezonden, waarin alle facetten van de bouw te zien waren. Heijmans werkte mee, omdat de film een kans was om bij te dragen aan respect voor vakmensen en om bewustzijn over veilig werken te verbeteren en vergroten.

Strategie

Verbeteren, verslimmen en verduurzamen - om zo bij te dragen aan het creëren van een gezonde leefomgeving. De strategie van Heijmans is in 2019 verder verdiept. Heijmans zette stappen om risico’s in projecten beter te beheersen en voorspelbaarheid te vergroten; een continu proces. Ook de kwaliteit van de organisatie werd verder verbeterd, met veel aandacht voor opleiden en ontwikkelen. Op het gebied van verslimmen startte Heijmans nieuwe projecten. Zo is op de N279 een bandenspanningsmeter in gebruik genomen die vrachtwagenchauffeurs direct informatie verstrekt over bandenspanning en daarmee bijdraagt aan het verhogen van verkeersveiligheid. 

bandenspanningsmeter-heijmans-n267.jpg

Een van de nieuwe digitale innovaties van Heijmans: de bandenspanningsmeter voor vrachtwagens.

In Enschede en Almelo begonnen voorbereidende werkzaamheden aan een slim verkeersmanagement-systeem voor betere verkeersdoorstroming. In het kader van verduurzamen, maakte Heijmans halverwege 2019 bekend om vanaf 2021 alleen nog maar 100% recyclebare/ hernieuwbare verpakkingen te accepteren. Daarnaast werd vooruitgang geboekt met Matching Materials; een door Heijmans ontwikkeld platform gericht op efficiënt hergebruiken en inzetten van bouw- en grondstoffen.

Financiële resultaten

Omzet

H2 2019

H2 2018

2019

2019

2018

x € 1 miljoen incl. IFRS 16 excl. IFRS 16 excl. IFRS 16 incl. IFRS 16 excl. IFRS 16 excl. IFRS 16
Omzet 870 870 799 1.600 1.600 1.579
Vastgoed  15 15 15 26 26 28
Woningbouw 9 6 5 18 12 11
Utiliteit  6 5 5 12 9 5
Bouw & Techniek 15 11 10 30 21 16
Infra 17 10 2 30 17 8
Concern -5 -6 -4 -8 -9 -9
Onderliggende EBITDA* 42 30 23 78 54 43
Correctie EBITDA joint ventures -5 -5 -6 -8 -8 -6
Afwaardering vastgoed- en grondposities -5 -5 -5 -5 -5 -6
Herstructureringskosten -2 -2 -1 -3 -3 -1
Grondsaneringen -1 -1 0 0 -1 0
Resultaat desinvesteringen 1 1 1 1
Vrijval indexatie pensioen - - 5 - - 5
EBITDA 30 18 16 62 38 35
Afschrijving/amortisatie -17 -5 -6 -33 -10 -12
Operationeel resultaat 13 13 10 29 28 23
Financiële baten en lasten -2 -1 -3 -5 -3 -8
Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen  6 6 5 11 11 5
Resultaat voor belastingen 17 18 12 35 36 20
Winstbelastingen -2 -2 0 -5 -5 0
Resultaat na belastingen 15 16 12 30 31 20

*vanwege afrondingen tellen de bedragen van de sectoren niet op naar het totaal.

De onderliggende EBITDA is gestegen naar € 54 miljoen in 2019 (2018: € 43 miljoen). Deze groei is met name zichtbaar bij Infra en de utilitaire activiteiten van Bouw & Techniek.

Niet-operationele items

De gerapporteerde EBITDA wijkt af van de onderliggende EBITDA. Een belangrijke post daarbij is de EBITDA die Heijmans in (niet meegeconsolideerde) joint ventures behaalt. Heijmans beschouwt deze resultaten tot haar kernactiviteiten, echter, conform IFRS regelgeving behoren deze verwerkt te worden als resultaat deelnemingen. Daarnaast is er per saldo € 8 miljoen aan niet operationele items verwerkt. Dit bedrag bestond uit beperkte herstructureringskosten, de afwaardering van enkele vastgoedposities en een eenmalige bate als gevolg van de verkoop van enkele grindgroeves die waren ondergebracht in Sanders & Geraedts B.V.

Financiële baten en lasten

De netto rentelasten exclusief effect IFRS 16 zijn in 2019 fors verbeterd van € 8 miljoen naar €3 miljoen. Dit dankzij verbeterde financieringsvoorwaarden uit voorgaande jaren in combinatie met een substantieel lager schuldgebruik. Zo verbeterde de rentemarge op de syndicaatslening op basis van een verbeterde score op de financiële convenanten van 3,00% naar 2,25% en resulteerde de dividendherziening van de cumulatief preferente aandelen in een verbeterde coupon van 7,90% naar 7,21%. Tevens daalde het gemiddeld gebruik onder de syndicaatslening van € 45 miljoen naar € 14 miljoen.

Deze afname is enerzijds het gevolg van resultaatsverbetering en anderzijds van efficiënt werkkapitaalbeheer. In dat kader speelde het afgenomen cash saldo in combinaties een rol, waardoor Heijmans de beschikbare cash efficiënter kon aanwenden en in mindere mate een beroep hoefde te doen op financieringsfaciliteiten. Doordat in 2018 de herfinancieringskosten die verband hielden met de financiële herstructurering in 2016 / 2017 volledig werden afgeschreven, daalden de afschrijvingen van gekapitaliseerde financieringskosten substantieel van € 3,9 miljoen naar € 0,3 miljoen.

Heijmans_Culemborg_Parijsch_woningen.jpg

Woningbouwprojecten zoals die in Parijsch, Culemborg, vorderen gestaag.

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

De corporate financieringsfaciliteiten bleven in 2019 ongewijzigd. De in 2018 gemaakte afspraken rondom de dividendherziening van de cumulatief preferente aandelen B van 7,90% naar 7,21% inclusief enkele voorwaardelijke aflossingselementen werden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekrachtigd en zijn effectief tot 1 januari 2024. De gesyndiceerde bankfaciliteit ter hoogte van € 121 miljoen is gecommitteerd tot medio 2022. Deze werd gedurende het jaar slechts in beperkte mate gebruikt. Gecombineerd met de verdere verbetering van de operationele winst en de verlaging van de financieringslasten werden de financiële convenanten in 2019 ruimschoots behaald.

De cash positie ontwikkelde zich in lijn met de winstontwikkeling. Als gevolg van de introductie van IFRS 16 Leases wijzigde de boekhoudkundige presentatie van de netto schuld ingrijpend. Ultimo 2019 was de impact van de geactiveerde lease-overeenkomsten € 86,5 miljoen, deze post was hoger dan de positie vorig jaar vanwege afspraken die werden gemaakt over het meerjarig verlengen van het huurcontract van een bedrijfsgebouw. Met inachtneming van de leases eindigde de netto schuld positie ultimo 2019 op € 30 miljoen, een verbetering van € 18 miljoen ten opzichte van de vergelijkende cijfers ultimo 2018 (€ 48 miljoen). Schommelingen in de vaste activa en het werkkapitaal (inclusief de grondbank van vastgoed) waren beperkt.

Larry Janssen NACH monteur .jpg

Een monteur aan het werk op de bouwplaats van de nieuwe Amsterdamse rechtbank (NACH).

Netto resultaat en dividend

Het netto resultaat komt uit op € 30 miljoen (2018: € 20 miljoen), ofwel € 1,40 per aandeel. Heijmans heeft het voornemen om € 0,28 cent per aandeel te bestemmen voor de hervatting van het dividend in de vorm van een keuzedividend. De gemaakte progressie in de winstgevendheid en de balansverhoudingen liggen ten grondslag aan dit voorstel. Door de rest van de winst te bestemmen aan de algemene reserves, blijft Heijmans inzetten op verdere balansversterking om daarmee de robuustheid van het bedrijf verder te vergroten.

Orderportefeuille

De orderportefeuille voor geheel Heijmans bedraagt ultimo 2019 € 2.124 miljoen, een verbetering ten opzichte van de € 2.014 miljoen ultimo 2018. In het vierde kwartaal bleef de orderportefeuille op niveau. Gegeven de inzet op een meer selectief aannamebeleid de laatste jaren en de impact van de PAS en PFAS problematiek op het huidige tendervolume, staat Heijmans met de huidige orderportefeuille goed gesteld voor 2020. De orderportefeuille bij Vastgoed en de woningbouwactiviteiten van Bouw & Techniek vertoonden in de tweede helft van het jaar een lichte groei. In de utilitaire activiteiten van Bouw & Techniek was sprake van een verdere groei naar € 762 miljoen. Bij Infra bleef de orderportefeuille op ongeveer gelijk niveau (€ 791 miljoen). In vergelijking met eerdere jaren is een relatief groot deel van de beoogde omzet van 2020 reeds verworven in het order book.

Outlook

Heijmans verwacht dat de omzet en het onderliggende resultaat voor 2020 op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2019. Enerzijds is de orderportefeuille goed gevuld, anderzijds blijft er onzekerheid door de stikstofproblematiek, met name op de inframarkt. Hierdoor stabiliseert de omzetontwikkeling naar verwachting. Wanneer tenders op de inframarkt achterblijven, verwacht Heijmans dat haar infra-activiteiten richting 2021 mogelijk worden geraakt. Ondanks dit, ziet Heijmans 2020 met vertrouwen tegemoet. Met de enorme verduurzamingsopgave en het oplopende woningtekort, gecombineerd met macro-economische factoren als een historisch lage rente en lage werkloosheid, blijven de fundamenten voor onze sector sterk. Vandaar dat wij positief gestemd blijven over de lange termijn vooruitzichten.

Download hier het hele persbericht

Download hier het jaarverslag 2019