Jaarcijfers 2012: woningmarkt blijft slecht

28 februari 2013

Kernpunten

  • Onderliggend resultaat € 27 miljoen positief (2011: € 32 miljoen): goede resultaten Infra in Nederland, België en Duitsland, Utiliteit negatief;
  • Netto resultaat 2012 € 89 miljoen negatief met name door afwaardering immateriële activa (€ 60 miljoen); reorganisatiekosten (€ 29 miljoen); en waardevermindering vastgoedposities (€ 35 miljoen);
  • Woningverkoop neemt verder af: 1.081 verkochte woningen in 2012 versus 1.248 in 2011;
  • Solvabiliteit blijft solide: 28%
  • Orderportefeuille ultimo 2012 afgenomen tot € 2,0 miljard (€ 2,2 miljard per ultimo 2011);
  • Voorgesteld gewoon dividend per aandeel over 2012 € 0,25 (2011: € 0,35).

Bert van der Els, voorzitter raad van bestuur Heijmans: 
“De positieve operationele resultaten en de financiële soliditeit van onze onderneming geven ons vertrouwen voor de toekomst. De woningmarkt blijft dramatisch. Dat leidt tot afwaardering van de vastgoedposities en reorganisatie bij Woningbouw. Tegelijkertijd hebben de maatregelen bij Utiliteit nog niet geleid tot zichtbare verbetering. De prestaties van Wegen en Civiel, zowel in Nederland als in het buitenland waren daarentegen overall goed, mede dankzij innovaties en nieuwe contractvormen. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, de Energiefabriek in Tilburg en de Smart Highway laten een ander en nieuw geluid horen in deze moeilijke tijden.”

Download persbericht

Download Jaarverslag