Integraal beheer & onderhoud zes gebouwen Belastingdienst

14 januari 2014

Heijmans voert vanaf heden in opdracht van de Rijksgebouwendienst (RGD) het integraal beheer en onderhoud van de Belastingdienst, regio Rotterdam/Rijnmond, uit. Het betreft een achtjarig maincontract voor zes gebouwen met in totaal een bruto vloeroppervlakte van circa 60.000 m2. Met de opdracht is een aanneemsom van circa € 2.3 miljoen gemoeid.

De Belastingdienst
De zes gebouwen worden voornamelijk gebruikt door de douane en zijn in zowel omvang als gebruik divers. Zo worden er panden gebruikt voor kantoordoeleinden van de douane en worden containers gescand. In twee monumentale panden is het Belasting & Douane museum gevestigd.

Het facilitair beheer van de gebouwen vindt plaats door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (facilitair bedrijf Belastingdienst (B/CFD). B/CFD is op locatieniveau het aanspreekpunt voor Heijmans.

De opdracht
De inschrijving van Heijmans is beoordeeld op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naast “prijs” is de opdracht gegund op “kwaliteit”. Het kwaliteits-/ projectmanagementplan is beoordeeld op de onderdelen technisch management (onderhoudsstrategie, beheer en instandhoudingproces, wet- en regelgeving en periodieke metingen), projectmanagement (projectdoelstelling en systemen), risicomanagement en projectspecifiek kwaliteitsmanagement.

De opdracht bestaat uit drie fasen: de transitiefase, fase I en fase II. Tijdens de transitiefase van 3 maanden start Heijmans vanaf 6 januari haar dienstverlening op. Ook wordt in deze periode de feitelijke situatie gecontroleerd. In fase I beginnen de beheeractiviteiten en krijgt Heijmans de gelegenheid om de prestatie-eisen te controleren. Deze fase duurt maximaal 2 jaar. In fase II worden de beheeractiviteiten en periodieke metingen uitgevoerd.