InfraTech Award voor Hydrofit

21 januari 2015

De innovatie Drinkwater Kousrelining, Hydrofit genaamd, van Heijmans heeft de InfraTech Innovatieprijs 2015 in de categorie 'Geplande Innovatie' gewonnen. Het consortium bestaande uit DSM, Insituform, Waverail en Heijmans heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijf WML aan een techniek gewerkt die antwoord biedt aan de grote saneringsopgave die de komende jaren in de drinkwatersector zal plaatsvinden.

Op 9 december werd in Sittard, voor het eerst in Nederland, een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met deze innovatieve kousmethode. De bestaande leiding hoeft niet te worden opgegraven. Eventuele saneringsoverlast voor verkeer en omgeving wordt zo geminimaliseerd.

De jury van de InfraTech Award sprak bij de toekenning van de prijs haar waardering uit voor de samenwerking door de keten heen van de partners. Ook de hoge maatschappelijke waarde van de innovatie werd geloofd.

Hydrofit

De nieuwe kousmethodiek bestaat uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. De kous wordt met een drukvat in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die in de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt tot zo’n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden.