Iedereen overal veilig

16 maart 2017

Op alle Heijmans-bouwplaatsen hetzelfde kennisniveau: de nieuwe uniforme veiligheidsintroductiefilm moet die ambitie realiseren. Naast een GO!-website en de populaire smartphone app, maakt deze film veilig werken nog gemakkelijker. Jan Heijmans, programmamanager veiligheid, benadrukt het belang van deze productie.

“Het GO!-veiligheidsprogramma bestaat uit drie pijlers,” zegt Jan Heijmans. “Allereerst verandering van houding en gedrag, ten tweede een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en –beeld. Tenslotte samenwerken aan veiligheid in de keten.” De nieuwe uniforme veiligheidsintroductiefilm is gemaakt om de tweede pijler te realiseren.

Check hier de trailer:
Check hier de trailer:
Check hier de trailer:

Eenduidig geïnformeerd

Volgens Jan is het voordeel dat alle Heijmans-medewerkers en onderaannemers, nu jaarlijks maar één introductiefilm hoeven te zien. “Na het bekijken maakt de medewerker een toets. Bij een voldoende ontvangen ze een veiligheidscertificaat, waarmee ze een jaar lang toegang hebben tot de bouwplaatsen van hun werkstroom. Bij sommige projecten horen aanvullende instructies.

Een ander voordeel is dat iedereen op de bouwplaats éénduidig is geïnformeerd over de veiligheid- en gedragsregels. Iedereen op een Heijmans-bouwplaats kent de belangrijkste risico’s. Na de bouwvak volgen méér details over hoe we de veiligheidsintroductiefilm uitrollen.”