Hoog Dalem: Zelf opgewekte én opgeslagen zonne-energie

26 februari 2015

Optimaal voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte, door zelf opgewekte zonnestroom op te slaan om te gebruiken als de zon niet schijnt. Het klinkt als toekomstmuziek, maar bijna vijftig huishoudens in de ‘all electric’ nieuwbouwwijk Hoog Dalem in Gorinchem hebben deze Nederlandse primeur. Zij nemen deel aan een grootschalig onderzoek om door collectief zonnestroom op te wekken, op te slaan en het bijsturen van hun verbruik, grotendeels zelfvoorzienend te worden. Netbeheerder Stedin, KPN, ABB en Heijmans trapten op donderdag 26 februari samen met wethouder Rijsdijk en de vijftig deelnemende huishoudens Energieproject Hoog Dalem officieel af.

project_hoog_dalem_heijmans_2-800.jpg

De 'all electric' nieuwbouwwijk Hoog Dalem in Gorinchem | Foto's: Stedin

Decentrale, duurzame energie

Zelf opgewekte zonne-energie wordt bij weinig of geen verbruik, op wijkniveau opgeslagen in accu’s. De opgeslagen zonnestroom kan vervolgens op ieder moment van de dag opnieuw worden gebruikt. De huishoudens worden voor een groot deel zelfvoorzienend door hun verbruik te monitoren, te plannen en bij te stellen. Wanneer de zon op een doordeweekse dag uitbundig schijnt, leveren zonnepanelen vaak meer elektriciteit dan op dat moment wordt verbruikt. De overtollige energie wordt dan terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Collectieve terug levering, wanneer bijvoorbeeld door een hele wijk zonnepanelen zijn aangeschaft, vraagt veel van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Er kan dan een knelpunt in de energievoorziening ontstaan. Het opslaan en sturen van vraag en aanbod, ook wel peak shaving genoemd, is hiervoor een efficiënte en betaalbare oplossing. In Hoog Dalem nemen de bewoners deel aan het proefproject om optimaal decentraal opgewekte zonne-energie in te zetten voor het verbruik van hun huishoudelijke apparatuur. Zo is de belasting van het elektriciteitsnet minimaal en draagt het de bewoners bij aan betaalbaar wonen.

Energieproject Hoog Dalem
Energieproject Hoog Dalem
Energieproject Hoog Dalem Zo werkt het

Samenwerken, samen leren

Het project in Hoog Dalem is een van de vier projecten binnen het Smart Energy Collective (SEC). Het SEC is een brancheoverstijgende samenwerking van 14 bedrijven, die door middel van open innovatie samenwerken aan technologische innovaties en nieuwe diensten op het gebied van Smart Energy: intelligente energienetten én -diensten. De praktijkproef in Hoog Dalem is gesubsidieerd door de Rijksoverheid en wordt getrokken door Stedin in samenwerking met Heijmans, telecomprovider KPN en technologiebedrijf ABB. Behalve partner in de SEC proeftuin Hoog Dalem, is Heijmans ook ontwikkelaar en bouwer van het Hoog Dalem gebied via de V.O.F. Ooster-Linge 2, een samenwerkingsverband tussen Heijmans en AM. Hoog Dalem bestaat uit vier deelplanontwikkelingen ten oosten van Gorinchem, waar in totaal 1400 woningen en een winkelcentrum worden gerealiseerd.

Hoog_dalem_Heijmans-2000-3.jpg

Energiepioniers van het eerste uur: bewoners Erik van der Ploeg en Ron van Vliet vergelijken aan de keukentafel opwek en verbruik.

Energieneutrale stad

Heijmans participeert in de proeftuin om ervaring op te doen met duurzame energiesystemen in de woningbouw. Het past in onze strategie om woonlasten voor particulieren en marktpartijen inzichtelijk te maken. Heijmans werkt daarbij vanuit de visie op de Energieneutrale Stad, waarmee we aan onze rol van gebiedsontwikkelaar die van energieontwikkelaar willen toevoegen. Door deze expertise te koppelen aan onze kracht kunnen we innovatieve, integrale oplossingen tot uitvoering brengen. Deze oplossingen bieden niet alleen antwoord op het energievraagstuk, maar ook op andere uitdagingen van de bebouwde omgeving, zoals leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk en betaalbaar en comfortabel wonen.