Het Straatje in Delft krijgt TOV-huis

De woningen zijn bedoeld voor jongeren met een verstandelijke beperking

22 september 2016

De ontwikkelcombinatie Nieuw Delft (Heijmans en ERA Contour) gaat, samen met Stichting TOV (Thuis Onder Vrienden), woningcorporatie Woonbron en ontwikkelbedrijf Spoorzone, 10 zorgwoningen realiseren in project Het Straatje in de Coendersbuurt in Delft. De woningen zijn bedoeld voor jongeren met een verstandelijke beperking. Op woensdag 21 september kwamen de partijen bijeen om te vieren dat dit bijzondere particuliere zorginitiatief werkelijkheid wordt. Eind 2017 nemen de jongeren hun intrek in hun eigen zelfstandige woonplek.

Heijmans-TOVhuis_9204.jpg

Maatschappelijke meerwaarde

Het appartementengebouw, naar ontwerp van Marge Architecten uit Rotterdam, kent 10 zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. Heijmans en ERA Contour realiseren het kleinschalige complex op de plaats waar oorspronkelijk drie koopwoningen (blok D, Het Straatje) gepland stonden. Het gaat om jongeren met een verstandelijke beperking die een eigen woonplek als veilig baken wilden, om vandaaruit zelfstandig midden in de maatschappij te kunnen meedraaien.

Heijmans-TOVhuis_9219.jpg

Gemeente Delft/Ontwikkelbedrijf Spoorzone verleende medewerking aan dit initiatief, door een sociale grondprijs toe te passen, waardoor de realisatie mogelijk werd. Woonbron is op haar beurt bereid geweest het pand van de Ontwikkelcombinatie te kopen en deze vervolgens aan TOV te verhuren. Met de komst van deze woongroep wordt onder meer invulling gegeven aan de woonwensen van mensen in de maatschappij die de hulp van maatschappelijke en commerciële partijen hard nodig hebben.

Thuis Onder Vrienden

Initiatiefnemer, stichting TOV, is een initiatief van ouders van jongeren met een verstandelijke beperking. De stichting heeft tot doel een kleinschalige woongroep voor jonge mensen met een verstandelijke beperking op te richten.