Wegafzetting in recordtempo tijdens nucleaire top

21 maart 2014

Heijmans gaat de mobiele verkeersafzettingen verzorgen tijdens de Nuclear Security Summit 2014 (NSS), op 24 en 25 maart in Den Haag. Deze top om nucleair terrorisme te voorkomen is de grootste, ooit in Nederland georganiseerd; 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten bezoeken ons land.

Voor een veilig en goed verloop van de NSS zijn diverse veiligheids- en verkeersmaatregelen noodzakelijk die ernstige hinder zullen opleveren voor weggebruikers in de westelijke Randstad. Zo plaatst Heijmans tussen 23 en 26 maart ca. 8.500 meter barriers. Dat zijn verplaatsbare verkeersafzettingen, waarmee de deelnemers aan de top worden gescheiden van het overige snelwegverkeer. De uitdaging zit vooral in de snelheid van werken: binnen 1 uur moeten over een lengte van 6.100 meter barriers op de A4 worden aangebracht en weer verwijderd. Hierbij is gekozen voor 3.200 meter QMB (Quick Removable Barrier) en 2.900 meter stalen RWS-barrier.

QMB machine 2.JPG

De QMB Machine verwerkt 3.2km barriers op de snelweg

De stalen barriers worden verplaatst van en naar de vluchtstrook. De QMB bestaat uit een lint van betonblokken en wordt aangebracht met 2 speciale machines. Zij plaatsen de barrier met een snelheid van 10 kilometer per uur in één gang over de rijstrook. Behalve de afzettingen op de A4, gaat Heijmans voor de Politie Haaglanden ook nog eens 1.600 meter barrier plaatsen ter hoogte van Wassenaar en 800 meter in Den Haag zelf.

Cruciaal bij dit project is dat de risico's van vertraging zo veel mogelijk worden beperkt. Hiervoor heeft Heijmans samen met Rijkswaterstaat een strakke planning gemaakt. Tijdens de 4 uitvoeringsdagen zet Heijmans dagelijks 13 vrachtwagens en 31 man personeel in.

Meer informatie over de NSS 2014 en de bijbehorende verkeersmaatregelen is te vinden op https://www.nss2014.com/nl.

NSS 2014
NSS 2014
NSS 2014 Plaatsen barriers