Heijmans wint Sluizenrestauratieprijs

6 oktober 2016

Tijdens de Nationale Sluizendag, die de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) dit jaar op 5 oktober heeft georganiseerd, is de HSSN-prijs 2016 uitgereikt voor de restauratie van de drie sluizen bij Fort Everdingen. Heijmans Restauratiewerken was verantwoordelijk voor de restauratie van de drie sluizen en voerde het werk tussen 2014 en 2015 uit voor de provincie Gelderland.

De HSSN reikt de HSSN-prijs jaarlijks uit voor de best gerestaureerde sluis of stuw van het afgelopen jaar. HSSN heeft hiermee als doel om de waarde van historische sluizen en stuwen als monumentale objecten voor het voetlicht te brengen en verantwoorde restauraties te bevorderen.

Fort-Everdingen-Sluizen-Restauratie-Heijmans-11.jpg

Het restauratiewerk bestond onder andere uit het vervangen en repareren van natuursteen en metselwerk en het herstellen van stalen bewegingswerken.

Monumentaal karakter

De drie sluizen bij fort Everdingen; de Inlaatsluis langs de Lek, de Beersluis en de Inundatiesluis in de Goilberdingerdijk zijn als één werk uitgevoerd door Heijmans Restauratiewerken, geadviseerd door adviesbureau BBM. De jury is van oordeel dat de restauratie de eerste prijs verdient omdat deze zorgvuldig is uitgevoerd waardoor het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt. Ook de veiliger gemaakte overbrugging van de beer harmoniseert goed met de oude constructie.

De gemeente Schiedam won de tweede prijs voor de restauratie van de Beurssluis in de monding van de Lange Haven naar de Schie. De derde prijs ging naar het Recreatieschap Rottemeren voor de restauratie van het Bleiswijks Verlaat te Bleiswijk.

Restauratie
Restauratie
Restauratie Sluizen Fort Everdingen

Fort Everdingen

Fort Everdingen is een voormalig fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van water om West-Nederland heen. Het werd in 1842 gebouwd en moest ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie heen konden breken. Vanuit het fort kon het omliggende gebied onder water worden gezet met een inundatiesluis.

De restauratie bestond onder andere uit het vervangen en repareren van natuursteen en metselwerk en het herstellen en gangbaar maken van stalen bewegingswerken. Daarnaast zijn diverse houten brugdelen en stalen leuningen gerepareerd en vervangen.