Heijmans voltooit sluizen Sambeek en Belfeld

24 september 2014

Na de start in 2012 heeft Heijmans de werkzaamheden aan beide sluiscomplexen in Sambeek en Belfeld afgerond. Het werk bestond uit het reviseren en aanpassen van de sluizen, met als doel de Maasroute-vaarweg in het zuiden van Nederland veiliger en beter bevaarbaar te maken voor grotere binnenvaartschepen. De Design en Construct-opdracht werd in opdracht van het ministerie van Rijkswaterstaat gegund, waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en uitvoering zwaarwegende factoren waren. 

Heijmans was namens Rijkswaterstaat coördinerend opdrachtgever voor alle onderaannemers. Het betrof een multidisciplinaire opdracht waarbij de disciplines betonbouw, waterbouw, wegenbouw, staalbouw, werktuigbouw en installatietechniek samen zijn gebracht. Daarnaast is invulling gegeven aan de wens van Rijkswaterstaat om het proces, in het bijzonder het vergunningen- en risicomanagement, ter hand te nemen.

Een overzicht van sluizencomplex Belfeld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de vrijwel identieke sluiscomplexen bij Belfeld en Sambeek bestonden uit het ombouwen van de Oostsluizen en de revisie van de West- en Middensluizen. De vaarroute op de Maas, tussen Maastricht en Weurt, is hierdoor geschikt gemaakt voor de zogenaamde driebaksduwvaart.

Heijmans heeft de hoofden van de Oostsluizen van beide complexen verbreed. Ook zijn de drempels en de bodems verdiept en de kolkwanden verhoogd. Als eerste is gestart met de vernieuwing van de aandrijvingen, bewegingswerken en deuren van de West- en Middensluizen. Het meeste werk lag in de verbreding en verdieping van de Oostsluizen.

SluizenBS-onderwaterbetonstort-belfeld.jpg

Storten van onderwaterbeton vanaf het water op sluizencomplex Belfeld.

Een logistieke uitdaging vormde de bereikbaarheid van de Oostsluizen. Als gevolg van begrenzing van weerskanten lag het werkterrein van deze sluizen als het ware op een eiland. De bouw van een aanlegsteiger op het eilanden bood de oplossing om alle materiaal en materieel via een ponton naar de werkeilanden te varen. Hiermee is ook voldaan aan de strenge voorwaarde van Rijkswaterstaat om bij extreem hoog water het hele werkterrein binnen 36 uur kunnen te kunnen ontruimen. Om die reden zijn ook de nieuwe installatiegebouwen op palen gebouwd.

SluizenBS-onderhoud-middenkolk-sambeek.jpg

Onderhoudswerkzaamheden in de middenkolk te Sambeek.

Door de sluizen stapsgewijs, om en om, aan te pakken, is overlast voor de scheepvaart zo beperkt mogelijk gebleven. Ervaringen uit Sambeek zijn ingezet bij Belfeld en zo is in korte tijd hoge kwaliteit geleverd. De vondst van explosieven, vervuilde grond en grote hoeveelheden betonpuin in de bodem hebben er toe geleid dat het werk iets later is opgeleverd.

Het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van deze sluizen is een grootschalig specialistisch werk dat past binnen de strategie van Heijmans om hoogwaardige duurzame integrale projecten te realiseren.

Virtuele tour sluiscomplex