Variabel onderhoudscontract Zuid-Nederland naar Heijmans

21 oktober 2015, 12:18

Heijmans en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland hebben een design & construct contract gesloten voor het variabel onderhoud aan auto(snel)wegen, viaducten en bruggen in het oostelijk deel van Noord-Brabant (perceel 2). Het tweejarige contract gaat in op 1 januari 2016 en heeft een waarde van circa €17 miljoen. Heijmans is geselecteerd op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Het contract is onderdeel van het variabel onderhoudsprogramma VOC 1.1 2016-2017, waarmee Rijkswaterstaat opdrachtnemers stimuleert om te komen tot duurzame en innovatieve onderhoudsoplossingen. Perceel 2, dat door Heijmans is aangenomen, omvat alle voorkomende onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de A2, A65, N65, A50, A58, A59 en A67 en viaducten en bruggen in Noord-Brabant Oost.

Overzicht-districten-2015-Rijkswaterstaat-Zuid-Nederland-(grijs).jpg

EMVI-criteria

Het variabel onderhoud aan auto(snel)wegen, viaducten en bruggen in Zuid-Nederland is door Rijkswaterstaat op basis van EMVI-criteria aanbesteed in drie percelen, waarbij iedere opdrachtnemer per perceel verantwoordelijk is voor ontwerp en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (design en construct). Daarnaast is er bijzondere aandacht voor verlaging van CO2-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering en toepassing van bewezen oplossingen gedurende het onderhoud.

Heijmans wist met een integrale aanpak voor de uitvoering van het onderhoudscontract de hoogste score van alle inschrijvers te behalen op de kwaliteitscriteria die door Rijkswaterstaat zijn gesteld. In de afgelopen drie jaar voerde Heijmans een vergelijkbare opdracht uit voor de autosnelwegen in het westelijke deel van Noord-Brabant.

Persberichten service

Meld je aan voor onze persberichten service en ontvang alle persberichten die Heijmans publiceert per mail.