Skip to content
A6 Lelystad Noord - Ketelbrug.jpg

Heijmans verwacht beter operationeel resultaat 2021

3 november 2021, 07:20

De sterke operationele resultaten hebben zich in Q3 verder doorgezet. De projecten in uitvoering zijn onder controle en richting voltooiing zien we dat projectresultaten overwegend verbeteren.

Kernpunten:

  • Zeer sterke projectresultaten bij licht lager volume in Q3
  • Aantal verkochte woningen 1.721 (t/m 31 oktober 2021), een groei van 9%
  • Orderportefeuille in Q3 met € 2,0 miljard op niveau en goed gespreid
  • Cashpositie blijft zich sterk ontwikkelen
  • Onderliggende EBITDA 2021 stijgt naar minimaal € 100 miljoen (inclusief voorziening Wintrack II) bij vergelijkbare omzet

Ton Hillen

“De sterke operationele resultaten hebben zich in Q3 verder doorgezet. De projecten in uitvoering zijn onder controle en richting voltooiing zien we dat projectresultaten overwegend verbeteren. Dat vertaalt zich naar een verhoogde winstverwachting voor heel 2021. Het operationeel resultaat van Heijmans stijgt naar verwachting met minimaal 20% t.o.v. 2020 bij een vergelijkbare omzet. Ook op netto-basis verwacht ik een stijging, daar waar de belastingdruk in 2020 nagenoeg nihil was. Met name het onderdeel Infra levert dit jaar een uitstekende prestatie, mede doordat een aantal grotere werken succesvol worden opgeleverd. De verdere professionalisering van ons risicomanagement stelt ons in staat bij tenders een goede balans te vinden tussen risicoacceptatie en verdienvermogen. De verbeterde resultaatsverwachting uit zich in een blijvend sterke cashontwikkeling.

Vooruitkijkend toont het orderboek een goede spreiding tussen grote en kleinere werken en is ook het aandeel recurring business vergroot. Met € 2,0 miljard blijft de orderportefeuille op niveau. We blijven uiteraard alert op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid, materieel en materialen. Branche-breed kijken we met belangstelling uit naar de contouren die het nieuwe kabinet ons geeft als het gaat om te nemen maatregelen op de woningmarkt en het urgente stikstofdossier. Op basis van de goede prestaties en het orderboek kijk ik met vertrouwen uit naar volgend jaar.”

Overige ontwikkelingen

Bij Vastgoed is het aantal verkochte woningen van 1.581 in 2020 gestegen naar 1.721 dit jaar. De stijgende vrij op naam-prijzen stellen ons in staat om kostprijsstijgingen bij woningbouw op te vangen. De langere procedures ten aanzien van ruimtelijke ordening en het voortdurend bezwaar maken op vergunningen zetten druk op de woningproductie. Heijmans ging met chipmachinefabrikant ASML een duurzame samenwerking aan voor integraal onderhoud en beheer. Voor de Universiteit Leiden is de bouw op de Science Campus gestart.

Op gebied van Infra is in Q3 het groot onderhoud aan de A79 afgerond. Bij het werk aan de A12 gaf Rijkswaterstaat ons de gelegenheid om negen dagen aaneengesloten 24/7 veilig en efficiënt te kunnen werken. In Amsterdam is bij een spoorwegonderdoorgang een tussenwand geplaatst die uit 75% gerecycled beton bestaat, wat voor Heijmans – vanuit de strategie als makers van de gezonde leefomgeving – een belangrijke stap is op weg naar een duurzame betonketen. Wat betreft de procedure Wintrack II is er op dit moment geen update te geven.

Aankondiging in financiële agenda 2022

In ons overzicht van financiële publicaties en presentaties is een datum gewijzigd. De presentatie van de halfjaarcijfers H1 2022 vindt plaats op vrijdag 29 juli 2022.

Neem contact met ons op