Heijmans versterkt Lauwersmeerdijk voor Wetterskip Fryslan

Dijkversterking als onderdeel van landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

9 juli 2019

In opdracht van Wetterskip Fryslân versterkt Heijmans de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer. De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en wordt versterkt zodat hij ook de komende generaties beschermt. Met de opdracht is circa 10 miljoen euro gemoeid.

Duurzame zetstenen

Het belangrijkste onderdeel van de opdracht is het aanbrengen van nieuwe bekleding aan de buitenzijde van de dijk. Hiervoor worden duurzame Verkalit Interlock-zetstenen gebruikt, die bij het aanleggen machinaal in elkaar worden gedrukt. Door de gekozen interlock zetstenen is bij deze dijkversterking minder beton nodig.

Waar versterkt Heijmans precies de dijk?

Innovatieve techniek

De nieuwe flexibele bekleding beweegt mee met de zetting van de dijk. Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk haar sterkte behoudt. Door het toepassen van deze techniek, blijven de stenen ook bij hoogwater en stormvloeden goed liggen. Het is de eerste keer dat deze innovatieve techniek op deze grote schaal wordt toegepast in de Nederlandse zoutwaterkering.

Lauwersmeerdijk DEF.jpg

Foto: Cora Heerkens

Werkzaamheden en planning

Verder komt er aan de Waddenzeekant midden op de dijkhelling een recht stuk asfalt. Dit breekt de golven bij extreem hoog water en het fungeert als fietspad. De werkzaamheden zijn reeds gestart. Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 gereed.