Heijmans verricht variabel onderhoud snelwegen Noord-Brabant

Maximale score op duurzaamheid

2 mei 2019

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht Heijmans variabel onderhoud aan de snelwegen in het oostelijke deel van Noord-Brabant. De opdracht omvat het onderhoud aan de A2, A50, A59 en A67. Met deze opdracht is een bedrag van circa 13 miljoen euro gemoeid.

De onderhoudswerkzaamheden betreffen regulier onderhoud dat het wegennet, viaducten en bruggen periodiek nodig hebben. Werkzaamheden die Heijmans voor dit onderhoud uitvoert zijn onder andere het vervangen van de asfaltdeklaag over een totale lengte van circa 50 kilometer, het aanbrengen van markeringen en detectielussen en het vervangen van voegovergangen.

Al eerder voerde Heijmans dezelfde onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen in het westelijke en oostelijke deel van Brabant.

Duurzaam

Heijmans heeft het werk mede gegund gekregen op duurzaamheid. Zo worden er in het project enkel duurzame asfaltmengsels toegepast. Deze bestaan deels uit hergebruikt asfalt en zorgen voor minder Co2-uitstoot.

Planning

De voorbereidingen voor het werk zijn reeds gestart. De uitvoerende werkzaamheden starten eind augustus 2019 en vinden voornamelijk in de weekenden plaats om hinder voor weggebruikers te beperken.