Heijmans verricht onderhoud aan Kaagbaan op Schiphol

31 maart 2015

Heijmans is bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de Kaagbaan bij Schiphol. Gedurende het onderhoud wordt deze baan niet ingezet voor het vliegverkeer.

Tijdens het onderhoud voert Heijmans uiteenlopende werkzaamheden uit aan onder andere de regenafvoer van de Kaagbaan, evenals de baan- en naderingsverlichting. Ook het repareren van kleine asfaltbeschadigingen en het terug brengen van de stroeve slijtlaag behoren tot de onderhoudswerkzaamheden die 24 uur per dag doorgaan.

Naast het onderhoud aan de Kaagbaan verricht Heijmans ook reparatie- onderhoud aan de regenwaterafvoer van twee naastgelegen taxibanen en zal delen repareren en vervangen. De onderhoudswerkzaamheden aan de Kaagbaan zijn op 10 april afgerond.

Renovatie Kaagbaan 150513-55.jpg

Heijmans voert onder andere onderhoud uit aan de Verlichtings- en aansturingssystemen (ALCMS)

Heijmans & Schiphol

Naast het renoveren van de Kaagbaan heeft Heijmans eind vorig jaar ook de één kilometer lange taxibaan Sierra aangelegd. Deze taxibaan zorgt er voor dat het aantal vliegtuigen dat de Kaagbaan oversteekt van en naar het vrachtplatform wordt verminderd. Heijmans is tevens verantwoordelijk voor het assetmanagement op Schiphol voor vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van electriciteit. Heijmans vernieuwt op Schiphol ook de E- en F-pier, Lounge 2 en legt een nieuw Openbaar Vervoerknooppunt aan om de bereikbaarheid te verbeteren.