Heijmans verricht onderhoud aan Polderbaan op Schiphol

Heijmans en Schiphol starten op zondag 25 maart met groot onderhoud aan de Polderbaan. De werkzaamheden duren tot en met zondag 15 april. In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld.

14 maart 2018

Tijdens het groot onderhoud repareren we het asfalt, de verlichting en werken we de markeringen bij. Tevens doen we bouwkundige renovaties van twee baanstations, brengen we nieuw asfalt aan en voeren we reparaties uit aan het asfalt van de rijbaan die naar de Polderbaan loopt. Daarnaast wordt een naast het baanstation gelegen veld voorzien van drainage en opnieuw geprofileerd voor een goede afwatering.

Ongeveer 150 medewerkers werken in shifts om er voor te zorgen dat de Polderbaan op tijd weer operationeel is.

Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan via 020-6015555 of raadpleeg www.bezoekbas.nl.